Disputas: Richard Reinsberg

Portrettbilde av Richard Reinsberg

Richard Reinsberg disputerer for doktorgraden i markedsføringsledelse. Avhandlingen handler om å forstå verdiskapning i digitale markedsplattformer (markedsplasser) fra et forretningsmodellperspektiv.


21 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 21 mai 2024
 • Tid: kl. 10.00 - 16.00
 • Sted: Vestfold, Rom A1-30 Larvik
 • Last ned kalenderfil
 • Program 

  10.00. Prøveforelesning: "Exploring the Dynamics of Marketplace Platforms: Uncharted Research Frontiers and Managerial Implications."

  12.00. Disputas: "Verdiskapning i digitale markedsplattformer: Et forretningsmodellperspektiv".

  Bedømmingskomité

  • Førsteopponent: Professor Page Moreau, University of Wisconsin, School of Business, USA
  • Andreopponent:Førsteamanuensis Elizabeth Altman, Manning School of Business, University of Massachusetts Lowel, USA
  • Administrator: Professor Kåre Sandvik, USN Handelshøyskolen

  Veiledere

Har du spørsmål?

Richard Reinsberg skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Han har fulgt doktorgradsprogrammet i markedsføringsledelse ved USN Handelshøyskolen.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas.
 

Sammendrag

Formålet med denne avhandlingen er å forstå verdiskapning i digitale markedsplattformer (markedsplasser) fra et forretningsmodellperspektiv.

Mens eksisterende forskning i hovedsak fokuserer på plattformtilbyders egen lønnsomhet og vekst, undersøker denne avhandlingen veien fra verdiskapning til verdifangst, og de gjensidige avhengighetene mellom ulike verdikonsepter for å gi et komplementært perspektiv og en bredere forståelse for hvordan verdi skapes i en plattformbasert forretningsmodell.

 • Et viktig funn er hvordan avhandlingen demonstrerer forskjellene mellom plattformtilbyder, tredjepartsselgere og sluttkunders rolle i hvordan verdi skapes, som er fundamentalt ulikt for verdiskapning i en plattformbasert forretningsmodell sammenlignet med tradisjonelle (verdikjede) forretningsmodeller.
 • Et annet funn er (identifiseringen av) kompleksiteten og den gjensidige avhengigheten i en plattformbasert forretningsmodell, hvor kilder til verdiskapning utnyttes gjennom et sett av ulike virkemidler for både verdileveranse og verdifangst - enten direkte eller indirekte.

Basert på funnene er hovedbidraget til avhandlingen utviklingen av et konseptuelt rammeverk kalt «verdilogikker», som reflekterer plattformaktørenes underliggende antakelser om hvordan sammenhenger mellom verdikonseptualiseringer manifesterer seg i en markedsplattforms forretningsmodell.

Rammeverket, som viser fire overordnede verdilogikker (skala-drevet verdilogikk, tredjepartsdrevet verdilogikk, bredde-drevet verdilogikk og interaksjonsdrevet verdilogikk), valideres av plattformledere, kunder og tredjeparts-selgere, og demonstrerer hvordan markedsplattformer kan kombinere plattform-spesifikke verdilogikker med generiske verdilogikker i en plattformbasert forretningsmodell.

Rammeverket viser også hvordan plattformbaserte forretningsmodeller inkluderer sett med felles antakelser om verdiskapning (verdilogikker) blant ulike aktører i et plattformøkosystem, ikke bare selve plattformtilbyder, og identifiserer et potensiale i å utnytte interaksjonselementer for å styrke transaksjonsbaserte plattformer og drive ytterligere vekst.

Rammeverket utviklet i denne avhandlingen illustrerer dermed hvordan en plattformbasert forretningsmodell skiller seg fra tradisjonelle forretningsmodeller med tanke på hvordan verdilogikker støtter forretningsmodellens konfigurasjon av aktiviteter, ressurser og kapabiliteter, og gir et mer enhetlig syn på verdiskapning utover plattformtilbyders virksomhetsområde.

Med andre ord introduserer denne avhandlingen et konsept – verdilogikker – som ikke bare gjelder for alle plattformaktørene, men også fremmer vår kunnskap og forståelse for ulike veier til bærekraftig konkurransefortrinn for markedsplattformer.