Per Egil Pedersen

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-112)
Per Egil er ansatt som professor i tjenesteinnovasjon på insitutt for økonomi og ledelse

Ansvarsområder

Per Egil har vært ansatt ved HiVe siden 2009 som professor i tjenesteinnovasjon, og siden 2012 på full tid. Han har tidligere bygget opp Norges Handelshøyskoles satsing på tjenesteinnovasjon gjennom Center for Service innovation (CSI) og er fortsatt tilknyttet  dette Senteret for forskningsdrevet innovasjon.

Kompetanse

Per Egil har doktorgraden i økonomi fra Norgeshandelshøyskole (NHH) (1995). Han har mange års undervisnings- og forskningserfaring fra Universitetet/Høgskolen i Agder og fra NHH, og har også lang og variert prosjekterfaring.

Per Egils forskningsinteresser ligger innenfor individers informasjonsbehandling, metodekompetanse og forbrukeratferd. Av prosjekterfaring har han hatt ansvar for flere eksternt finansierte prosjekter knyttet til forbrukere og tilbyderes atferd i elektroniske markeder, herunder Internett-markeder og markeder for mobile og interaktive tjenester. Den senere tiden har han utvidet forskningen fra å omfatte tjenester i elektroniske nett, til generell tjenesteyting. Fokus i disse prosjektene er tjenesteinnovasjon og metodikker for tjenesteinnovasjon, tjenesteutvikling og kommersialisering av tjenester. Han har også nylig fått ekstern finansiering for å studere hvordan innovasjonspolitikken kan utformes for å stimulere tjenesteinnovasjon og for å studere innovasjonsprosesser i deler av tjenestesektoren.

Per Egil har undervist i et bredt utvalg fag på bachelor, master og PhD-nivå innen det økonomisk-administrative fagområdet. Han veileder også et stort antall mastergradsoppgaver og, for tiden, tre doktorgradsstudenter.

Blog

Publikasjonsliste

Publikasjoner i Cristin