Oppdragsforskning

Forsker foran datamaskiner

USN ønsker å være en viktig bidragsyter til omgivelsene. En betydelig andel av forskningen vår gjøres på oppdrag fra, eller i samarbeid med andre.

Hva kan vi hjelpe med?

Om du har behov for mer kunnskap for å understøtte beslutningsprosesser, utvikle nye teknologiske løsninger eller bedre metoder og prosesser – da kan det finnes forskere ved USN som kan hjelpe deg.

I forskningsoppdrag er det bestilleren som har behovet, og som dermed velger tema og problemstilling.

Sammen utformer vi en plan og setter mål for forskningsarbeidet.

Vår erfaring sikrer både kvalitet i gjennomføringen av arbeidet, og den uavhengigheten et godt stykke forskningsarbeid hviler på.

Ta kontakt

Næringsliv og offentlige virksomheter er aktuelle oppdragsgivere for forskerne våre.

Oppdragene kan variere i størrelse og innhold.

Vi har gode erfaringer fra tidligere forskningsoppdrag, og vi kan se tilbake på verdifulle samarbeid som gir gevinster også etter at oppdraget er ferdig.

Ta kontakt for å se om vår kompetanse møter dine behov.