Søknad og opptak

Studier søkes gjennom Samordna opptak, lokalt opptak (Søknadsweb) og EVUweb. Her finner du informasjon om hvordan du søker og annen informasjon som kan være nyttig for deg.

 

keyboard_backspace Samordna opptak
keyboard_backspace Søknadsweb

keyboard_backspace Ledige studieplasser

Ofte stilte spørsmål

Har jeg lastet opp nok dokumentasjon?

Du kan logge inn i nettsøknaden din og se hvilke dokumenter som allerede er lastet opp. Du er selv ansvarlig for å laste opp dokumenter som mangler. Dersom saksbehandler ser at det mangler dokumenter, vil disse bli etterlyst. Får du beskjed om å laste opp ny dokumentasjon, må du gjøre det innen fristen som er oppgitt. Du kan ikke regne med å få flere beskjeder dersom du ikke laster opp riktig dokumentasjon etter en slik etterlysning.

 

Dersom du selv vet at du har mer dokumentasjon som kan gi deg høyere poengsum (for eksempel vitnemål fra folkehøgskole, eller praksisdokumentasjon så du kan behandles på grunnlag av 23/5-regelen i tillegg), men disse dokumentene ikke trengs for at du skal bli kvalifisert, er du selv ansvarlig for å huske på å laste opp disse.

Når får jeg svar på søknaden min?

Du finner alle datoer for svar på søknad i vår oversikt over frister og viktige datoer.

Du må svare på tilbud om studieplass eller ventelisteplassering innen fristen som blir oppgitt. Dersom du ikke svarer innen fristen vil du miste plassen eller ventelisteplasseringen.

 

Spesielt for deg som har søkt via Søknadsweb:

I mai sender vi ut tilbud til de beste kvalifiserte søkerne på studier med konkurranse om plassene, og til alle kvalifiserte søkere på studier helt uten konkurranse. For studier med konkurranse om plass sender vi ut flere tilbud i juli.

Jeg avslutter utdanning til våren, hva gjør jeg da?

Du som har søkt via Samordna Opptak må ettersende vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli. Du trenger ikke ettersende vitnemål dersom du får elektronisk vitnemål, det får vi inn automatisk.

 

Du som har søkt via Søknadsweb vil antakelig få svar på søknaden din før du har fullført vårsemesteret.  Dersom du får tilbud om studieplass eller venteliste, vil dette mest sannsynlig være på betingelse av at du fullfører utdanningen din, og evt. oppfyller visse fagkrav. Hvilke krav som gjelder deg vil være spesifisert i brevet du får med svar på søknad.  Du har frist frem til 1. juli til å dokumentere at betingelsen(e) er oppfylt.

Siden vi behandler søknaden din før du har avsluttet utdanningen, blir du foreløpig rangert på bakgrunn av resultater fullført til og med forrige høstsemester. Hvis du får plass på venteliste, vil poengsummen din bli justert i juli når vi får tilgang til den fullførte utdanningen din. Det samme vil gjelde dersom du avslutter utdanning som vil gi tilleggspoeng.

Er det C-krav til masterstudier?

Det er fra og med 1. januar 2024 ikke C-krav for opptak til erfaringsbaserte masterprogram. For enkelte ordinære masterprogram er det krav om snitt på minst C for opptak.

Skal jeg betale studieavgift?

Alle studenter fra land utenfor EU/EØS skal i utgangspunktet betale studieavgift i Norge. Dersom du ikke har mottatt faktura, må du kontakte opptak.

All informasjon om studieavgift, inkludert kostnaden for hver type studium og mulighetene for fritak, finner du på våre engelske nettsider.

Hva hvis jeg har søkt flere studiesteder, kan jeg takke ja hos dere mens jeg venter på svar fra dem?

Det går helt fint å takke ja til studieplass ved et annet studiested mens du venter på svar fra oss. Du kan også takke ja til tilbud hos oss mens du venter på svar fra et annet studiested. Husk at når du har fått svar på alle søknadene dine, må du si fra deg plassene du ikke vil ha. Vi setter pris på at du sier fra deg en eventuell plass hos oss så fort du vet at du ikke skal ta den.

Trenger dere at jeg deler resultater som ligger i Vitnemålsportalen?

Nei, det trenger du i utgangspunktet ikke. Dersom du har tatt høyere utdanning i Norge får vi tilgang til dette elektronisk. Unntaket er dersom du har utdanning fra BI, da må du enten laste opp bilde av vitnemål eller laste opp pdf med resultater som er hentet fra Vitnemålsportalen.

Dersom du må bruke resultater fra Vitnemålsportalen i søknaden din, må du selv laste opp resultatene i pdf-format. Vitnemålsportalen åpner for at man kan gi institusjoner tilgang via e-postlenke og kode, men vi kan ikke bruke denne løsningen, siden vi trenger at resultatene alltid er lagret i søknaden din. Du må derfor laste opp disse selv.

Kan jeg søke om faglig godkjenning for utdanning tatt et annet sted?

Studenter som har tatt annen utdanning tidligere kan søke om faglig godkjenning av deler av denne. Har du tatt emner med tilsvarende innhold, kan du få disse godkjent og innpasset i graden du tar ved USN. Du kan først søke om godkjenning etter at du er registrert som student, men du kan kontakte studieveileder i studiet i forkant hvis du ønsker veiledning og informasjon.

Er du student hos oss og ønsker å ta emner ved andre institusjoner i Norge kan du søke forhåndsgodkjenning av innpassing.   

Søknadsskjema og informasjon om dette finner du på vårt intranett for studenter.

Jeg har gått nedover på ventelista, hvorfor det?

Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at andre søkere har fått søknaden sin behandlet på nytt, og gått forbi deg på ventelista. Det kan også være søkere som har sendt inn dokumentasjon som gir dem et annet snitt (f.eks. forbedrede karakterer etter klage).

Det er større sannsynlighet for at ventelisteplasseringen din vil endre seg dersom du har søkt via Søknadsweb enn om du har søkt via Samordna opptak. Dette er fordi plasseringen du får oppgitt i mai er en foreløpig plassering, og alle ventelister vil bli justert for søkere som har fullført utdanningen sin i vårsemesteret.

Jeg står på venteliste, hva er sjansen for at jeg får plass?

Vi kan som regel ikke svare på om vi kommer til å ta opp flere fra ventelista. Det vet vi ikke selv før vi ser hvor mange som takker ja til plass, og om det er flere enn vi har regnet med som faller fra. Du må derfor vente og se. Dersom du får plass, vil du bli varslet.

Det er vanligst at vi tar inn flere rett etter hovedopptaket og rett etter studiestart. Men det er ikke sikkert vi tar opp flere fra ventelistene, og jo lenger ned du står på ventelisten, jo mindre er sjansen for at du får plass. Dersom du står lenger nede på ventelista enn vi har studieplasser på studiet du har søkt, er sjansen svært liten for at du vil kunne få plass.

Viktig informasjon om nye tilbud - Samordna opptak

Står du på venteliste etter hovedopptaket, og har takket ja til et tilbud på lavere prioritet? Dersom du får nytt tilbud om studieplass innen utgangen av juli, vil plassen du har fått på lavere prioritet falle bort, selv om du har takket ja. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

Dette gjelder kun i det første opptaket som kjøres etter hovedopptaket, innen utgangen av juli. Dersom du får nytt tilbud på et studium du står på venteliste på i løpet av august, vil du kunne velge mellom tilbudet du har takket ja til fra før og det nye tilbudet.

Viktig informasjon om nye tilbud - lokalt opptak

Står du på venteliste etter hovedopptaket, og har takket ja til et tilbud på lavere prioritet? Dersom du får nytt tilbud om studieplass, vil plassen du har fått på lavere prioritet falle bort, selv om du har takket ja. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

Hvordan sier jeg fra meg studieplassen min?

Du kan når som helst velge å si fra deg plassen din igjen.

I Samordna opptak må du gjøre dette i søknaden din. Logg inn og gå til "Se søknad". Helt nederst på siden finner du "Si fra deg tilbud etter svarfristen". Trykk på lenken og velg det du vil takke nei til, signer med at du forstår reglene og registrer. 

Har du søkt via Søknadsweb må du sende en e-post til opptak@usn.no og informere oss om dette. E-posten må inkludere søker- eller studentnummer, hvilket studium det gjelder og at du ønsker å si fra deg studieplassen. 

Er det mulig å reservere studieplassen min til neste år?

Du kan søke om reservert studieplass ved alvorlig sykdom, fødsel, innkalling til førstegangstjeneste eller andre tungtveiende grunner som gjør at du ikke kan begynne å studere nå.

Oppsigelsestid på jobb eller endret arbeidssituasjon er ikke grunnlag for å få reservert studieplass.

Mer informasjon om regler og hvordan du søker finner du på opptakssidene.

Hva hvis jeg ikke kan møte til studiestart?

På morgenen den dagen studiet ditt begynner, vil du motta en sms med en lenke. Her må du gå inn og registrere en kode som du får oppgitt i første time. Dersom du er syk, eller av andre grunner ikke kan møte ved studiestart, må du fortsatt registrere oppmøte for å beholde studieplassen din. Kontakt seksjon for opptak, så vil du få oppgitt koden fra dem.

Du er selv ansvarlig for å delta i obligatorisk undervisning og faglig opplegg. Hvis du ikke kan møte her, må du være forberedt på at du kan komme til å falle bakpå og går glipp av viktig informasjon og undervisning. Du kan også risikere å komme på etterskudd eller ikke få levert obligatoriske innleveringer. I verste fall risikerer du å miste tilbudet om studieplass dersom du ikke møter opp på obligatoriske aktiviteter.