Regelverk for Universitetet i Sørøst-Norge

Her finner du en oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og andre dokument som er aktuelle for deg som student og ansatt.

Lokalt regelverk

Nasjonalt regelverk

Dokumenter fra KD og UHR