Lover og regler for Universitetet i Sørøst-Norge

Her finner du oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og andre dokument som er aktuelle for deg som student og ansatt.


Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er forpliktet til å følge gjeldene lover og forskrifter som regulerer virksomheten vår.  

Her har vi samlet de mest sentrale lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for hele institusjonen, og vi anbefaler at du gjør deg kjent med innholdet.

Ta gjerne kontakt med fakultetet ditt om du lurer på noe.  

Lokalt regelverk

Nasjonalt regelverk

Policydokumenter og retningslinjer

Beredskap

Dokumenter fra KD og UHR