Doktorkreering ved USN

Doktorkreering ved Gullbring i Bø
Doktorkreering ved Gullbring i Bø, 2020. (Foto: Barbora Klocová/USN)

Doktorkreeringsseremonien er en høytidelig dag. Da mottar du diplomet som er beviset på at du har fullført den høyeste utdanningen i akademia.


Doktorkreeringen er en feiring av universitetets nyutdannede doktorer og markerer overgangen fra doktorand til kreert doktor. Seremonien har røtter i en flere hundre år gammel universitetstradisjon, og er et bevis på at USN driver utdanning på det høyeste akademiske nivået.

USN innførte kreeringsseremonien i 2019.

En høytidsdag

Kreeringsseremonien er en høytidsdag hvor rektor og dekanene bærer kappe. Kappen er et plagg med lange tradisjoner og symboliserer verdighet. Alle trekker i sin fineste stas, som bunad, kjole og dress.

Før seremonien gjennomføres, holdes det en generalprøve hvor alle de involverte må delta.

Nye doktorer på scenen i Vestfold i 2019.

Selve seremonien åpner med prosesjon inn i salen hvor rektor leder an, fulgt av rektorat, dekanat og doktorander. Rektor holder sin tale til doktorandene, og USNs festfanfare blir spilt. Representanter fra de ulike fakultetene holder taler før deres doktorander mottar sitt doktorgradsdiplom fra rektor på scenen. En av de nykreerte doktorene holder også en tale på vegne av alle doktorene.

Etter seremonien går rektorat, dekanat og de nykreerte doktorene ut i prosesjon og samles umiddelbart til felles fotografering.

Seremonien er en markering, både internt og eksternt, av at USN står i en akademisk tradisjon. 

Når den høytidelige seremonien og den formelle delen av arrangementet er gjennomført, inviteres de nykreerte doktorene med sine gjester og andre inviterte til samvær med USNs ledelse hvor det serveres mat og drikke. 

Doktorkreering ved Gullbring i Bø

Viser samspill med samfunn og næringsliv

Doktorandene inviteres med sine gjester og interne og eksterne veiledere. Alle ansatte ved USN blir også invitert til seremonien.

Doktorkreeringen skal også tydeliggjøre at USN driver utdanning på høyeste akademiske nivå i tett samspill med samfunns- og næringsliv.

Til seremonien inviteres derfor representanter fra det regionale- og kommunale styringsnivået, sammen med representanter fra det omkringliggende næringsliv som USN samarbeider med.

 

 

Doktorkreeringer ved USN

Arrangementskomité

Følg med digitalt

Seremonien vil bli streamet. Lenke til streamen vil bli lagt ut her i forkant av arrangementet.

Språk

Seremonien foregår på norsk.