Feiret doktorer i høytidelig seremoni

Portrett av Kirsten Marie Dalene og Liv Garsjord Lofthus i finstasen utenfor Bakkenteigen kulturhus.
HØYESTE UTDANNING: Kirsten Marie Dalene (til venstre) har forsket på karriereveiledning, spesielt Life-design veiledning. Liv Garsjord Lofthus har forsket på bruk av digitale verktøy i ulike undervisningkontekster. Doktorene fra Skien ble feiret i en høytidelig seremoni ved Universitetet i Sørøst-Norge. (Foto: An-Magritt Larsen)

Mange velger å ta doktorgrad ved Universitetet i Sørøst-Norge. Nylig ble nyutdannede doktorer hedret med pomp og prakt for sine akademiske prestasjoner.

19 nyutdannede doktorer ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ble feiret med en høytidelig seremoni for doktorkreering fredag 29. april.

Så mange har gjennomført den høyeste akademiske utdanningen ved USN siden forrige doktorkreering i slutten av september i fjor.

Seremonien har røtter i en flere hundre år gammel universitetstradisjon og markerer overgangen fra doktorand til kreert doktor, som institusjonaliseres gjennom tildelingen av doktordiplomet.

– Det finnes ingen snarveier til å bli en selvstendig forsker med kvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå. I et kunnskapsbasert samfunn er dere blant våre viktigste premissleverandører for å bevege samfunnet framover basert på kunnskap og innsikt, sa viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering, Heidi Ormstad, i åpningstalen.

LES OGSÅ: USN innfører seremoni for doktorkreering 

Viktig forskning

Hun ledet prosesjonen i Bakkenteigen kulturhus ved campus Vestfold i rektor Petter Aasens fravær. 

Doktorkreering holdes årlig ved USN etter gjeninnføringen for tre år siden. Arrangementet veksler mellom Kongsberg musikkteater (campus Kongsberg), Gullbring konsertsal (campus Bø) og Bakkenteigen kulturhus (campus Vestfold). 

Til sammen 27 kandidater fullførte doktorgraden ved USN i 2021. Så langt i 2022 har 10 kandidater forsvart doktorgradsavhandlingen sin i en disputas.

Nyutdannede doktorer i finstasen oppstilt i prosejson utenfor Bakkenteigensalen

Kreeringsseremonien er en høytidsdag hvor rektor, viserektorer og dekaner bærer kappe som symboliserer verdighet. Alle trekker i sin fineste stas, som bunad, kjole og dress.

– Flott av USN å gjeninnføre denne høytidelige seremonien for oss som har tatt doktorgrad. Dette er en festdag, sier Kristin Joyce Bentsen, en av ni nyutdannede doktorer som var fysisk til stede under kreeringen fredag.  

Bentsen har forsket på hvordan kundene og produsentene i REKO-ringer snakker med hverandre på Facebook-grupper. En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook-side. 

Under doktorkreeringen holdt Bentsen talen på vegne av de nye doktorene. 

– Jeg husker tilbake på intervjuet til stipendiatstillingen og spørsmålet fra komiteen om jeg ville være i stand til å holde motivasjonen oppe i utfordrende tider. Den gang syntes jeg spørsmålet var ganske merkelig. I dag, når jeg står her, etter å ha opplevd det jeg har, tror jeg dette var det viktigste spørsmålet av dem alle, sa Bentsen. 

LES OGSÅ: Ny teknologi kan gjøre trusseløvelser bedre

– Et minne for livet

– Jeg synes det er hyggelig at USN feirer doktorene sine med en ordentlig seremoni. Et minne for livet! sier Marianne Kjørstad, som er den første som har tatt doktorgraden i Systems Engineering ved campus Kongsberg.

Kjørstad har drevet aksjonsforskning og vært tett på ingeniørene i flere store teknologibedrifter. I doktorgradsarbeidet har hun utviklet en workshopmodell som utfordrer ingeniørene til å til å bruke nye kreative metoder.

– USN har vært et fint sted å ta en doktorgrad. Jeg har hatt dyktige veiledere og ledere som i stor grad har bidratt til at jeg ble ferdig på en god måte og til tiden, sier Marit Müller De Bortoli.

Hun har i et samarbeidsprosjekt med sykehuset i Telemark forsket på hva usunt kosthold, lav fysisk aktivitet, overvekt/fedme og røyking betyr for arbeidsevnen og sykefraværet i en generell arbeidsbefolkning.

Studien hennes er viktig fordi den undersøker den samlede effekten av ulike livsstilsfaktorer på arbeidskapasitet og sykefravær blant arbeidstakere, og med særlig vekt på arbeidstakere med astma.

Lederne på rekke iført kapper

Seremonien med doktorkreering skal også markere universitetet overfor omgivelsene og løfte USN ut i offentligheten. 

– Gjennom forskning og utdanning skal universitetet utvikle og formidle kunnskap og kompetanse som kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor i dag. «Kunnskap i tiden og for fremtiden» er ikke bare en visjon vi pynter oss med, det er en rettesnor for vår virksomhet, sa Ormstad. 

LES  OGSÅ: Søkertallene 2022: Tilbake til normalen

 

Dette er doktorgrad

For å oppnå den høyeste forskerutdanningen i Norge, må kandidaten først ha tatt en bachelorgrad og en mastergrad. Det tar dermed minst åtte år å få en doktorgrad.

Tittelen ph.d. gis til de som får akseptert doktorgraden etter et treårig doktorgradsløp. Løpet gjennomføres ofte over fire år kombinert med 25 prosent andre oppgaver. Tittelen dr.philos. gis til de som leverer doktorgrad uten å ha tatt del i et slikt program.

Kandidaten (doktoranden) legger frem doktoravhandling som er en vitenskapelig avhandling. Den skal forsvares i en disputas overfor offisielle opponenter. 

I tillegg må doktoranden holde en prøveforelesning over et oppgitt emne knyttet til doktoravhandlingens tema.

På grunnlag av innstillingen fra en sakkyndig bedømmelseskomité, prøveforelesningen og disputasen avgjør institusjonen om doktoranden kan kreeres til doktor.

Her finner du en presentasjon av alle disputaser ved våre doktorgradsprogram siden 2016

Universitetet i Sørøst-Norge har løpende opptak til åtte ulike ph.d.-programmer: