Ph.d. i økologi

Doktorgradsprogrammet i økologi fokuserer på sammenhenger mellom ulike miljøpåvirkninger og økologiske og evolusjonære prosesser, sett i forhold til genetisk struktur og seleksjon.

Hvorfor doktorgrad i økologi?

Miljøforskning generelt, og særlig nasjonal og internasjonal problematikk rundt biologisk mangfold, får stadig større utfordringer og nye forskningsbehov. Dette viser nødvendigheten av å sikre en forskerutdanning som tar tverrfaglighet alvorlig.

Nødvendig spisskompetanse blir ivaretatt av fagpersoner med spesialkunnskaper på sentrale områder innen terrestrisk og akvatisk økologi.

Programmet er også laget slik at en kan inkorporere andre metodologiske og faglig tematiske grupper både ved USN og ved samarbeidsinstitusjoner, men da innenfor den tematiske rammen gitt ovenfor.

Innenfor fagområdet økologi finnes det en rekke aktive forskningsgrupper ved USN.

Forskningsgrupper tilknyttet økologi:

Hva slags jobb får du?

Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på høgt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt.

Studieinformasjon

Varighet: 3 years, fulltime
Språk: Engelsk
Campus: Bø

Studieplan

Kontaktinformasjon

Ph.d.-koordinator:

Regelverk og veiledere