Rutiner og arbeidsbeskrivelser i kvalitetsarbeidet

Kvalitetssystemet består av kvalitetsystembeskrivelsen samt:

 • Rutiner
 • Arbeidsbeskrivelser
 • Maler
 • Veiledninger
 • Ph.d.-håndbok

Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling kan beskrives gjennom kvalitetshjulet nedenfor

Kvalitetshjul

Direktelenke til alle rutiner og arbeidsbeskrivelser (krever innlogging).

Rutiner og arbeidsbeskrivelser er verktøy som beskriver hvordan vi utfører de ulike prosessene på en systematisk måte.

I artiklene nedenfor finner du mer informasjon om rutiner og arbeidsbeskrivelser, og deres satatus. Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte  Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

 

Kvalitesarbeidet omfatter alle sider rundt utdanningsvirksomheten:

 • Studieporteføljeutvikling og studie- og emneplanarbeid
 • Opptak
 • Studiestart
 • Undervisning, praksis og veiledning
 • Eksamen og vurdering
 • Vitnemå og avslutning
 • Evaluering av emne og program, samt læringsmiljø
 • Rapportering og tilbakemelding
 • Ph.d.-utdanning
 • Etter- og videreutdanninger
 • ISO 9001-systemet for maritime utdanninger

Direktelenke til alle rutiner og arbeidsbeskrivelser (krever innlogging).

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på rutiner, arbeidsbeskrivelser, brukerveiledninger og maler?

En rutine beskriver oppgaver eller aktiviteter i en prosess. Beskrivelsen inneholder formål, omfang, ansvar, beskrivelse av aktiviteten samt eventuelle frister.

En arbeidsbeskrivelse gir en oversikt over de oppgaver/aktiviteter som skal gjennomføres og er knyttet til en rutine. Arbeidsbeskrivelsen skal inneholde hvem som gjør hva, hvordan det skal gjøres og når aktiviteten skal foregå.

En veiledning er en detaljert steg for steg beskrivelse av hvordan man gjennomfører en oppgave.

Maler og skjema
En mal definerer standard tekst og layout for et dokument.

Et skjema innhenter informasjon for videre prosessering, og består av felter som skal fylles ut. Et utfylt skjema er dokumentasjon på gjennomført kvalitetsarbeid.

Når må jeg følge rutiner og arbeidsbeskrivelser?

Godkjente rutiner og arbeidsbeskrivelser skal alltid følges.

Rutiner og arbeidsbeskrivelser finner du her (krever innlogging).

Når må jeg følge brukerveiledninger og maler?

Brukerveiledninger er hjelpeverktøy og beskriver detaljert hvordan en oppgave skal utføres.

Maler skal brukes for oppgi nødvendig informasjon i saksbehandlingen samt for å å dokumentere en oppgave. 

Brukerveiledninger og maler finner du under relevant tjeneste under Utdanning og studiekvalitet.

Kan rutiner, arbeidsbeskrivelser, brukerveiledninger og maler endres?

Ja, alle rutiner, arbeidsbeskrivelser, brukerveiledninger og maler kan endres og skal endres ved behov. Eksempelvis skal en rutine endres om en oppgave endrer seg eller det kommer nye eksterne eller interne føringer. 

Rutiner og arbeidsbeskrivelser skal godkjennes av leder i henhold til delegasjon.

Hvor finner jeg rutiner, arbeidsbeskrivelser, brukerveiledninger og maler?

Alle rutiner og arbeidsbeskrivelser i kvalitetssystemet er samlet på en egen side. I tillegg er dokumentene fordelt på relevante tjenestesider under utdanning og studiekvalitet.