Presse

USN ønsker å halde eit høgt servicenivå ovanfor pressa. Journalistar kan ta kontakt med tilsette frå kommunikasjonsavdelinga som hjelper med å opprette kontakt med fagfolka og fagmiljøa våre.

Pressekontakt for rektor og leiinga

Reidun Mangerud
Reidun Mangrud
Kommunikasjons- og markedsdirektør

Generelle pressekontaktar

Du kan også få hjelp ved å sende ein e-post til kommunikasjon@usn.no.