Logo, design og grafiske elementer

USN er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. Vår skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

USN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. Vi skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

USNs logo representerer en kontinuerlig utvikling og profilelementene skal formidle hvordan denne utviklingen skjer i dialog og interaksjon med andre.

Designmanual

Vår designmanual gir føringer for bruk av logo, farger, typografi, trykk og bildebruk.

Bilder og sosiale medier

Finn bilder og les mer om USN i sosiale medier her

Last ned lavoppløselige logoer

Last ned vektorbasert logoer

Noe du lurer på?

Ta kontakt med kommunikasjon@usn.no