Vis studievalg

Forskningsformidling

HSN-forsker på scenen. Foto

Forskningsformidling er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Forskningen vår bidrar ikke til utvikling og forandring før omgivelsene blir kjent med den. Først da kan resultatene bli tatt i bruk og bidra til utvikling.


Egne nettsider: 

Nyheter om forskning publiseres på vår egen Aktuelt-side.   Herfra sprer vi dem via Twitter og noen ganger Facebook. Sakene havner også i de faste nyhetsbrevene våre, som sendes ut flere ganger i måneden til journalister, politikere, samarbeidspartnere og andre.

Forskningsforedrag gjennom bibliotekene

Kunnskap til lunsj er en foredragsserie i regi av HSN-biblioteketene på campusene. Dit kommer ansatte en gang i måneden for å dele kunnskap. 

Høsten 2017 starter bibliotekene opp med forskningsforedrag på kveldstid. Dette er åpne arrangement der forskere fra HSN holder foredrag om samfunsaktuell forskning. Alt er gratis og bibliotekene spanderer kaffe og te. 

forskning.no

Høgskolen i Sørøst-Norge er medlem hos forskning.no, som er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter.

forskning.no er en viktig kilde for journalister.  Noen ganger skriver vi reportasjer selv, og noen ganger finner journalister fra forskning.no interessant stoff hos oss, som de skriver om. Alle sakene ligger samlet på vår egen profil hos forskning.no. 

Forskningsdagene

I 2016 deltok HSN på de nasjonale Forskningsdagene som arrangeres hver høst. Tema for Forskningsdagene 2016 var «grenser» og HSN satt sammen et rikholdig program med arrangement på åtte campus.  

I 2017 har HSN planer om å arrangere «Forsker grand prix» som er et norgesmesterskap i forskningsformidling for doktorgradsstipendiater.

 

Medier, lokalt og nasjonalt

Forskerne våre blir ofte kontaktet av journalister, og du kan møte dem i nettaviser, papiraviser, tidsskrifter, tv og radio. 

Noen ganger tar forskerne våre kontakt med mediene selv, ved for eksempel å skrive en kronikk om noe de har funnet ut. 

Twitter: 

Flere HSN-forskere formidler og debatterer via Twitter.  Vi har samlet dem i denne listen.

Slik formidler vi:

VIDEO: Høgskolelektor Irmelin Kjelaas forteller om møte mellom miljøarbeidere og mindreårige enslige asylsøkere, under Forsker Grand Prix Sør: