Forskningsformidling

Professor Solfrid Bratland-Sanda holdt foredrag om presset som ungdom utsettes for på Lørdagsuniversitetet i Larvik. Lørdagsuniversitetet er en av arenaene der USN driver forskningsformidling.
PÅ BILDET: Professor Solfrid Bratland-Sanda holdt foredrag om presset som ungdom utsettes for på Lørdagsuniversitetet i Larvik. Lørdagsuniversitetet er en av arenaene der USN driver forskningsformidling.

Vi trenger kunnskap, og den behøver ikke være gjemt bort i lærebøker og auditorier.

Forskningen bidrar ikke til utvikling og forandring før omgivelsene blir kjent med den. Forskningsformidling er derfor en viktig del av samfunnsoppdraget vårt.
 
På en lettfattelig måte kan forskerne våre fortelle om temaene de er eksperter på. Kunnskapen deres er kvalitetssikret gjennom årelang forskning, og vurdering av andre eksperter.
 
 

«På Lørdagsuniversitetet kan du høre foredrag om aktuelle temaer og bli med på diskusjonen etterpå.  Det er fint å kunne møtes og lære noe nytt, gjennom et kunnskapsbasert ordskifte.»

Petter Aasen, kvadratbildeRektor Petter Aasen, initiativtaker til «Lørdagsuniversitetet» - et av tilbudene våre innen forskningsformidling

 

USN-forskere når hele verden

Mens Lørdagsuniversitetet er lokal forskningsformidling, representerer TED.com et globalt publikum. Knut Ivar Bjørlykhaugs TEDx Talk om økosorg har nær en million visninger. Flere USN-forskere har også bidratt med TEDx Talks, som du kan se her. Og her.

 

Ønsker du kontakt med en forsker?

Mange forskere ved USN holder populærvitenskapelige foredrag. Her finner du en oppdatert oversikt.

Er du journalist og trenger hjelp? Seksjon for media og formidling bidrar med å opprette kontakt med våre fagfolk og fagmiljøer.

Ekspertliste for journalister

Vi har mange ansatte som kan svare på spørsmål innenfor ulike forskningsområder. Her kan du enkelt søk dem opp på fagområder.