Forskningsformidling

USN-forsker på scenen. Foto

Forskningsformidling er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Forskningen vår bidrar ikke til utvikling og forandring før omgivelsene blir kjent med den.


Forskningsforedrag gjennom bibliotekene

Campus-bibliotekene ved USN og folkebibliotekene arrangerer forskningsforedrag på kveldstid. Dette er åpne arrangement der forskere fra USN holder foredrag om samfunnsaktuell forskning. Alt er gratis, og bibliotekene spanderer kaffe og te.

Forskningsdagene

USN deltar på den nasjonale festivalen Forskningsdagene, som arrangeres hver høst i regi av Norges Forskningsråd.

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden.

Egne nettsider

Nyheter om forskning publiseres på vår egen Aktuelt-side.  Herfra sprer vi dem via Twitter og noen ganger Facebook. Sakene havner også i de faste nyhetsbrevene våre, som sendes ut flere ganger i måneden til journalister, politikere, samarbeidspartnere og andre.

Eksterne medier

Forskerne våre blir ofte kontaktet av journalister, og du kan møte dem i aviser,  tidsskrift, tv og radio. 

Vi tar også selv initiativ overfor media gjennom direkte kontakt fra forskerne eller via vår kommunikasjonsavdeling, dersom vi ser at USN kan bidra med relevant og aktuell kunnskap.

Forskning.no

USN er medlem hos Forskning.no, en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter.

Forskning.no er en viktig kilde for journalister. Her legger vi jevnlig ut artikler produsert av vår kommunikasjonsavdeling. Sjekk ut vår profil på Forskning.no.

Mye godt USN-stoff blir ikke fanget opp på denne profilsida, dette er for eksempel de mange artiklene Forskning.nos egne journalister produserer basert på kilder fra USN pluss innsendte kronikker og andre tekster fra våre forskere.

I tillegger det flere forskere ved USN som blogger hos Forskning.no samt at våre forskere stadig vekk bidrar med kronikker om aktuelle tema.

Twitter: 

Her finner du en liste over USN-forskere som formidler og debatterer via Twitter.

Kongsberg Science Forum

Forskere holder populærvitenskapelige forelesninger innen fysikk og matematikk. Forelesningene finner sted på campus Kongsberg og er åpne for alle.

Forsker Grand Prix

I 2017 arrangerte USN Forsker Grand Prix for aller første gang. Forsker Grand Prix er en konkurranse i forskningsformidling for landets doktorgradsstudenter og hele FGP-sendingen ligger på NRK2 Kunnskapskanalen.  

Kontakt med forsker?

Seksjon for media og formidling hjelper til med å opprette kontakt med våre fagfolk og fagmiljø.

Bestill et foredrag?

Mange av forskerne våre holder foredrag på bestilling. Se oversikten over tilgjengelige forskere og foredrag her.