Kvalitetssystem for USNs utdanningsvirksomhet

Si ifra!

Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet legger overordnede føringer for kvalitetsarbeidet ved USN.

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved USN legger rammene for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene.

USN definerer kvalitet gjennom syv dimensjoner, som viser ulike sider ved kvalitet i høyere utdanning.

Studentene deltar i kvalitetsutvikling gjennom blant annet