Slik sikrer USN kvalitet i utdanningen

Si ifra!

Kvalitetssystemet

Våre studenter skal møte relevante utdanninger som forbereder dem godt for en fremtidig yrkeskarriere.  

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vektlegger kvalitet i utdanning og kvalitetssystemet legger rammene for kvalitetsarbeidet vårt.

Studieprogrammene skal ha tydelige læringsmål og studentene skal møte krevende og engasjerende studier, samt undervisere med faglig og pedagogisk kompetanse. Ambisjonen er å levere godt kvalifiserte kandidater til morgendagens digitale arbeidsliv.

Gjennom Si ifra-funksjonen kan du som student si ifra om hvordan du opplever kvaliteten på studier og studiehverdagen.

Kvalitetssystemet for utdanning har som mål å sikre og heve kvaliteten på utdanningene som tilbys, og skal også bidra til å avdekke sviktende kvalitet.

Ved USN defineres kvalitet gjennom syv dimensjoner som viser til ulike sider ved kvalitet i høyere utdanning.

Studentene deltar i kvalitetsutvikling gjennom blant annet