Kvalitetssystemet

Det overordnede målet med kvalitetsarbeidet er at studentene oppnår læringsutbyttet sitt. Ledelsen på alle nivå har et ansvar for kvalitetsarbeidet og skal bidra til utvikling av en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.

Arbeid med kvalitet i utdanningene foregår i hele organisasjonen.

For utdanningsvirksomheten er det etablert et eget kvalitetssystem som beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar og oppgaver. Kvalitetssystemet danner et helhetlig rammeverk for kvalitetsarbeidet og består av en overordnet kvalitetssystem-beskrivelse, rutiner og arbeidsbeskrivelser som støttes opp av brukerveiledninger og maler.

Nedenfor finner du informasjon om og svar på ofte stilte spørsmål om kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemet ved USN.

Er det noe du ikke finner svar på, kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

De maritime sertifikatutdanningene har krav om et ISO-sertifisert kvalitetssystem (krever innlogging) i tillegg til det felles kvalitetssystemet for USN.