Studentdemokratiets rolle i kvalitetsarbeidet

Kommunikasjonen mellom studenter og ansatte er av stor betydning for å ha god studiekvalitet og trivsel på USN. De studenttillitsvalgte gir verdifull tilbakemelding om hvordan studentene opplever kvaliteten på studiet både i formelle og uformelle kanaler.

Studentdemokratiet ved USN skal representere studentenes syn i råd og utvalg i arbeidet med studiekvalitet ved institusjonen.

Les mer om studentdemokratiet på SDSNs nettsider.

Siden er under utvikling.