Publisert forskning

En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Det skjer blant annet gjennom publisering av forskningsresultater.


USN har hatt en svært positiv utvikling i antall vitenskapelige publikasjoner og publikasjonspoeng de siste årene. Vitenskapelig publisering har vært et satsningsområde for institutter og forskergrupper.  

USN anerkjenner at åpen forskning er den nye normalen.  Derfor har vi et eget publiseringsfond som støtter publisering i rene «open access»-tidsskrifter og åpen bokpublisering.

Andelen artikler som er åpent tilgjengelig i USNs vitenarkiv har økt jevnt de siste ti
årene og i 2019 var hele 83% av universitetets vitenskapelige artikler åpent
tilgjengelig.

Målet vårt er 100% åpent tilgjengelige artikler i 2024.

 

Søk i USNs vitenarkiv

Doktoravhandlinger, masteravhandlinger og USNs egne skriftserier er blant det du kan finne i USNs åpne vitenarkiv.

Søk i Cristin

Cristin er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem som dokumenterer og synliggjør forskning.

USNs forskere registrerer derfor den vitenskapelige produksjonen sin i Cristin, som er en søkbar database.