Råd, utval og ombod ved Universitetet i Søraust-Noreg

Saksdokument og oversikter over medlemmer i våre råd og utval samlast på ein eigen nettstad.

keyboard_backspace Møtedokumenter fra våre råd og utvalg finner du her

Under finn du ei nærmare beskriving av nokon av våre ombod, utval og råd.