Publiseringsutvalet

Publiseringsutvalet behandlar tilfelle der det er knytt tvil til kva slags kategori ein publikasjon skal registrerast og rapporterast under i Cristin.

Publiseringsutvalet behandlar saker der det er tvil om kva slags kategori ein publikasjon skal registrerast og rapporterast under i Cristin (Current research information system in Norway) i samhøve med årleg frist i rapporteringsinstruksen.

Viserektor for FoU er ansvarleg for rapporteringa. Rapporten ferdigstillast og sendes av institusjonssuperbruker i Cristin.

Medlemmar:

 

Innkallingar og protokollar

Publiseringsutvalet har følgande samansetting:

  • Viserektor for forsking (leiar)
  • Ein representant frå kvart fakultet med forskerkompetanse utnemnes av Forskingsutvalet
  • Institusjonssuperbrukar i Cristin er sekretær og saksbehandler
  • Utvalet kan suppleres med eksterne representantar ved behov

Formål og oppgaver

keyboard_backspace Last ned mandat (.pdf)

Kontakt

 

keyboard_backspace Vil du bli medlem?

For spørsmål kontakt 
cristin-admin@usn.no