Anja Hagen Olafsen

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 103)

Ansvarsområder

Undervisning:

 • Arbeids- og organisasjonspsykologi (tidligere)
 • Advanced Survey Data Collection and Multivariate Statistics (tidligere)
 • Forskningsdesign og datastrategi (tidligere)
 • Kvantitative forskningsmetoder (tidligere)

Veiledning:

 • Bacheloroppgaver (tidligere)
 • Masteroppgaver
 • PhD kandidater

Andre oppgaver:

 • Prosjekleder "MOTIVATION" og "REMOTE" (NFR-prosjekter)
 • Leder for forskerguppen i Work Motivation and Optimal Functioning
 • Arbeidspakkeleder for arbeidspakke 2 "Organizing for innovation" i USN Handelshøyskolens forskningsprgram "Managing sustainable innovation through co-creation"
 • Spesialiseringsansvarlig for spesialiseringen "Strategi og kompetanseldelse" på masterprogrammet i økonomi og ledelse
 • Medlem av programutvalget for masterprogrammet i økonomi og ledelse
 • Medlem av programutvalget for PhD programmet i Management 
 • Medlem i nasjonalt fagorgan for administrasjonsfag
 • Arrangør (administrativt og faglig) for den årlige Motivasjonskonferansen 

Kompetanse

Ledelse, arbeidsmotivasjon, forskningsmetoder, kvantitativ datanalyse.

CV

Utdanning:

 • Universitetet i Sørøst-Norge, UH-ped 2
 • Universitetet i Sørøst-Norge, UH-ped 1
 • Norges Handelshøyskole, PhD i strategi og ledelse
 • Høgskolen i Buskerud, Master i Økonomi og ledelse, siviløkonom
 • Høgskolen i Buskerud, Master i Økonomi og ledelse, strategi og kompetanseledelse
 • Høgskolen i Burskerud, Bachelor i jus og ledelse
 • Universitetet i Oslo, Ex. Phil og Ex. Fac

Relevant arbeidserfaring:

 • Visiting Professor, Future of Work Institute, Curtin University
 • Professor, Universitetet i Sørøst-Norge (nåværende)
 • Foreleser og veileder, Universitetet i Oslo (nåværende)
 • Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
 • PhD-stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Gjesteforsker, UQAM

Utenlandsopphold:

 • Future of Work Institute, Curtin University
 • UQAM
 • Queensland University of Technology
 • Texas Tech University 

Annet:

 • Prosjektleder MOTIVATION og REMOTE (finansiert av NFR)
 • Medlem av Advisory board for Motivation Science at Work, Center for Self-Determination Theory
 • Medlem av Center for Self-Determination Theory
 • Medlem av sakkyndig komité for akkreditering av program i Strategisk Human Resource Management (60 ECTS) ved Høgskolen i Buskerud
 • Studentrepresentant Forskningsutvalget ved Høgskolen i Buskerud

Fagfellevurdering:

 • Human Resource Management 
 • Personnel Review 
 • Stress & Health 
 • Motivation and Emotion 
 • PLOS ONE 
 • International Journal of Organization Theory & Behavior
 • Mindfulness 
 • Magma 
 • Nordic Journal of Working Life Studies 
 • International Journal of Human Resources Development and Management 
 • Open Psychology Journal
 • Personality and Social Psychology Bulletin 
 • Administrative Sciences 
 • Journal of Occupational and Organizational Psychology 
 • International Journal of Manpower 
 • Administrative Sciences Association of Canada 
 • Spanish Journal of Marketing 
 • International Journal of Psychology 
 • The International Journal of Human Resource Management
 • Journal of Personality 
 • Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes
 • Performance Enhancement & Health ​
 • The Journal of Creative Behavior
 • Journal of Personnel Psychology
 • Organizational Psychology Review
 • Journal of Environmental Psychology 
 • Journal of Workplace Learning 
 • Søkelys på arbeidslivet 
 • Current Psychology 
 • Psychology Research and Behavior Management 
 • Scandinavian Journal of Psychology 
 • Heliyon 
 • Human Performance  
 • Motivation Science 
 • Journal of Health Psychology 
 • Computers in Human Behavior 
 • International Journal of Environmental Research and Public health 
 • Nature Reviews Psychology 
 • Journal of Business Research 
 • Social Science Journal 
 • Human Resource Management Journal 
 • Journal of Human Behavior in the Social Environment 
 • Journal of Occupational Health Psychology

Publikasjoner i Cristin