Forskning

Publisering. Illustrasjonsfoto.

Publisering

En essensiell del av forskningsformidlingen vår er publisering i vitenskapelige kanaler som tidsskrifter, bøker med mer.

Les mer
USN-forsker på scenen. Foto

Forskningsformidling

Forskningsformidling er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Forskningen vår bidrar ikke til utvikling og forandring før omgivelsene blir kjent med den.

Les mer