In the lab at campus Vestfold

Doktorgrad i teknologi

Vi tilbyr et ph.d.-program med svært dedikerte veiledere, visjonære forskningsprosjekter og teamorienterte aktiviteter organisert i forskningsgrupper ledet av internasjonalt anerkjente eksperter.

Studieinformasjon

 • Studiested: Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold
 • Studiepoeng: 180
 • Varighet: 3 år, heltid
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Flere kriterier må oppfylles:

  Les her for mer detaljer om opptakskrav.

 • Akademisk bakgrunn

  Akademisk bakgrunn

  Søkere må ha en mastergrad innen teknologi eller tilsvarende. Masterstudenter er velkomne til å søke, men det forventes at søker har oppnådd graden før ansettelsen.

 • Slik søker du external
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Om programmet

Vårt doktorgradsprogram i teknologi er basert på forskningsaktiviteter innenfor følgende felt:

 • Elektroteknikk
 • Informatikk
 • Maskinteknikk
 • Industri- og miljøteknikk

Forskningen som gjøres av våre ph.d.-kandidater er en integrert del av aktivitetene i forskningsgruppene og forskningsskolene våre. Stipendiatene deltar i forskningsprosjekter for å utvikle bærekraftig teknologi som kan bidra til å løse regionale og globale utfordringer. Etter doktorgraden venter spennende arbeidsmuligheter innen akademia, privat næringsliv, industri og forskningsinstitusjoner.

Faglig innhold

Målet med ph.d.-programmet er å utdanne kandidater av høyeste internasjonale standard som kan tilegne seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å utføre forskning på høyt nivå egnet for publisering i ledende akademiske tidsskrifter. Våre kandidater må være i stand til å ta opp forskningsspørsmål som er viktige for både akademia, industri og næringlivet.

Ph.d.-programmet omfatter et selvstendig forskningsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere, godkjent opplæringsdel, deltakelse i aktive forskningsgrupper og faglig formidling.

Forskergrupper

Forskerskoler

Emner

I løpet av ph.d.-utdannelsen må kandidaten gjennomføre en opplæringsdel på 30 studiepoeng. Vi tilbyr relevante kurs og emner på ph.d.-nivå på tre ulike campus (Porsgrunn, Bakkenteigen og Kongsberg). 

Opplæringsdelen må planlegges i samarbeid med veilederen din og godkjennes av programutvalget. Et 5 studiepoengs etikkkurs er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater ved USN.

Ph.d.-kandidater fra andre universiteter kan søke om opptak til enkelte valgfag i emneporteføljen vår, men tilgjengeligheten kan variere. Benytt skjemaet nedenfor om du er tatt opp ved et annet ph.d.-program og er interessert i å melde deg opp til enkeltemner i teknologiprogrammet:

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Sist publiserte studieplan for doktorgrad i teknologi