Velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge! 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har cirka 18000 studenter og 1700 ansatte. Vi tilbyr profesjons- og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet.  

Som student ved USN kan du velge mellom med heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. Vi har over 300 studier fordelt på bachelor- og masterløp, inkludert næringsbachelor og industrimaster som kombinerer studier og lønnet arbeid. USN tilbyr doktorgradsutdanning (ph.d) med program inne åtte fagområder. For deg som trenger omskolering eller vil bygge videre på en utdanning, har USN flere etter- og videreutdanninger.   

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets behov og arbeidslivets krav.  

USN er lokalisert i to fylker med campuser i Bø, Drammen, Horten, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike og på Rauland.  

USN er resultatet av fusjoner mellom tidligere høgskoler. Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016 da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den tidligere høgskolen ble tildelt universitetsstatus av Kongen i statsråd 4. mai 2018. USN ledes av rektor Petter Aasen. 

Satsningsområder