Om Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Verden beveger seg raskere enn noensinne, og for å kunne møte nye utfordringer er vi helt avhengige av nye løsninger. Vi trenger raske hoder som tenker nytt, kreative problemløsere som ser fremover og handlekraftige ildsjeler som sprer entusiasme. Vi trenger et helt nytt universitet med nye perspektiver og tett kontakt med fremtidens arbeidsliv. Vi er USN, vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Fakta om USN

 

USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Dette er det som er viktig for oss

 

Tett kontakt med nærings- og arbeidsliv

Vi vil at studentene våre skal vite hvor de er på vei, og være godt rustet til
yrkeslivet som møter dem etter studiene. Derfor sørger vi for at studentene våre får innblikk i arbeidslivet under hele utdanningen Vi har praksis- og mentorordninger som sørger for både faglig og personlig kontakt mellom student og arbeidsliv.

USN er ikke et universitet som bare har nesa i bøkene. Vi har blikket rettet fremover og vil bidra til at våre studenter faktisk kan skape morgendagens løsninger. Hos oss er det møtet mellom teori og praksis som står i fokus. Derfor har alliert vi oss med arbeidslivet, og derfor allierer arbeidslivet seg med oss.

Studentene i fokus

Studentene er hjertet i USN. Det er engasjementet for studentene som kjennetegner oss. USN skal ha et bredt tilbud og store muligheter, men samtidig tilby nær kontakt og kort vei til nærmeste rådgiver.

Alle våre 8 campuser skal være trygge og gode steder å være, og studentene skal vite at det alltid finnes noen der for å hjelpe dem. Enten det er med en spesielt krevende oppgave eller veiledning mot fremtidig yrke.

Vi utdanner den arbeidskraften Norge trenger

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.

Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Studentene har tett kontakt med arbeidslivet, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når studiene er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker

Ansattsøk. Illustrasjon.

Våre ansatte

Søk etter ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge.

E-læring og nettstudier. Illustrasjon.

E-læring og nettstudier

USN skal være et fremtidsrettet universitet, hvor e-læring og nettstudier er en naturlig og sentral del av måten vi underviser på.