Velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge!

Kunnskap og kompetanse for et arbeidsliv i endring

Finn studier Finn ansatte

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er Norges nyeste universitet!

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det fjerde største av Norges ti universiteter med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet.

Som student hos oss har du flere valgmuligheter med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. Hos oss lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i Bø, Drammen, Horten (campus Vestfold ), Notodden, Porsgrunn, Kongsberg, Ringerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

USN – Norges nyeste universitet. Illustrasjon.

USN – Norges nyeste universitet

4. mai 2018 ble det vedtatt av Kongen i statsråd at Universitetet i Sørøst-Norge er Norges tiende universitet.

Ansattsøk. Illustrasjon.

Våre ansatte

Søk etter ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge.

E-læring og nettstudier. Illustrasjon.

E-læring og nettstudier

USN skal være et fremtidsrettet universitet, hvor e-læring og nettstudier er en naturlig og sentral del av måten vi underviser på.