Berekraftig

Illustrasjon bærekraft

Gjennom ypparleg kompetanse og kunnskap skal USN bidra med kunnskapsgrunnlaget for ei berekraftig samfunnsutvikling; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Studentane våre og tilsette skal engasjere seg i dei store samfunnsutfordringane og vere ressursar for omstilling og utvikling regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt.