Berekraftig

Illustrasjon bærekraft

Gjennom ypparleg kompetanse og kunnskap, skal USN bidra med kunnskapsgrunnlaget for ei berekraftig samfunnsutvikling; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Studentane våre og tilsette skal engasjera seg i dei store samfunnsutfordringane og vera ressursar for omstilling og utvikling regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt.