Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Strategiske forskningsområder

USN har valgt ut fem strategiske forskningsområder som skal gi oss den kraften som trengs for å møte felles samfunnsutfordringer regionalt, nasjonalt og globalt.

Pil i blink

En bærekraftig samfunnsutvikling – gjenspeilet i FNs 17 bærekraftsmål – er avhengig av at vi til stadighet finner nye løsninger på de utfordringene samfunnet står ovenfor. Dette krever forskning av høy kvalitet, gjennom samarbeid mellom akademia og resten av samfunnet.

Kunnskap for å møte de store utfordringer tilknyttet klima, energi, grønn verdiskaping, sosial ulikhet, demokratier og menneskerettigheter og bærekraften til velferdsstaten ligger ofte i skjæringspunktet mellom ulike samfunnssektorer, men også i skjæringspunktet mellom ulike vitenskapsdisipliner. Som en akademisk institusjon både kan og bør USNs ta en aktiv rolle i å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

USN har på bakgrunn av dette etablert fem institusjonelle strategiske forskningsområder, som er bygget på en såkalt missionstenkning (på norsk kalt samfunnsoppdrag). Med missions forstås ambisiøse, målbare og tidfestede mål for å løse store samfunnsutfordringer, som angår folk flest.

Missions innebærer utvikling av ny og grensesprengende kunnskap gjennom tverrfaglige og tverrsektorielle satsinger som legger til rette for rask og kunnskapsbasert omstilling av samfunns- og arbeidsliv innenfor rammene av bærekraftsmålene. Ifølge EU må de store samfunnsutfordringene håndteres på nye og innovative måter, og være basert på en bottom-up-tilnærming forankret i forskning og innovasjon på tvers av fagfelt, vitenskapsområder og sektorer, samt medvirkning fra næringsliv og lokalsamfunn, dvs. brukere av kunnskapen som skal genereres.

Alle våre fem satsingsområder bygger på denne tankegangen og på FNs bærekraftsmål, og de har en god overlapping mellom de store samfunnsutfordringene, regionale utviklingsmuligheter og USNs faglig styrker.

keyboard_backspace Bakgrunnsrapport: Strategiske satsingsområder for forskning (.pdf)