Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Regional verdiskaping

Forskningen vår skal bidra med ny kunnskap og frembringe nye løsninger for å styrke regionen og næringslivets evne til grønn omstilling og bærekraftig utvikling.

Arrow on target
Ett av USNs strategiske forskningsområder
Satelittbilde Scandinavia

Regionen vår  – Buskerud, Vestfold og Telemark – har lavere produktivitet og flere utenfor arbeid enn landsgjennomsnittet.

Vi skal forske på tvers av fagområder, og vi tar utgangspunkt i noen av styrkene til regionen: 

  • Den rommer nasjonalt og internasjonalt ledende industrielle prosess- og system-bedrifter, samt en rekke små og mellomstore leverandører. 

  • Norsk industri utvikler verdensledende maritim teknologi, innovative fartøykonsepter og utstyr, samt avansert autonomi.

  • Regionen har et stort uutnyttet verdiskapingspotensial innen reiseliv og kulturopplevelser. 

  • Universitetet (USN) er til stede i åtte lokalsamfunn i regionen.

Forskningsfokus vil inkludere selve verdiskapingsbegrepet samt temaer knyttet til regionens næringsliv og industri.

Bærekraftig reiseliv, opplevelser og kultur

Regionen (Buskerud, Vestfold og Telemark) har et stort uutnyttet verdiskapingspotensial i å utvikle natur- og bærekraftig reiseliv, opplevelser og kulturopplevelser.

Det er behov for forskning for å redusere usikkerheten og øke verdipotensialet for et bærekraftig basert reiseliv. Dette gjelder også opplevelser og bevaring av kulturarv. 

Bærekraftig verdiskaping og ledelse herunder fornyelse av regionenes næringsstruktur

Regionens næringsmessige særtrekk gir regionale utfordringer med for svak verdiskaping.

Det er behov for ny kunnskap om det brede verdiskapingsbegrepets innvirkning på individ, organisasjons- og samfunnsnivå, hvordan nye samarbeidsformer og systemforståelser kan skapes, spres og utvikles. 

Det trengs også mer kunnskap om systemiske tilnærmelser og endringer for å opprettholde den internasjonale konkurransekraften. 

Bærekraftige maritim transport, mobilitet og autonome systemer

Norsk industri utvikler verdensledende maritim teknologi, innovative fartøykonsepter og utstyr, samt avansert autonomi som er godt posisjonert for å kunne løse store bærekraftsutfodringer og styrke Norges konkurransekraft for bærekraftige løsninger.

Den maritime næringen står sterkt i (deler av) regionen. 

Både sektoren selv og nasjonale føringer etterspør nye løsninger og kunnskap som kan bidra til å løse bærekrafts utfordringene innen mobilitet. 

Bærekraftige industrielle systemer

Regionen rommer nasjonalt og internasjonalt ledende industrielle prosess- og system-bedrifter, samt en rekke små og mellomstore leverandører som er godt posisjoner for å løse behovet for omstilling til et bærekraftig samfunnet.   

Forskning innen bærekraftige industrielle systemer og transformasjon dekker et bredt spekter av områder, inkludert, men ikke begrenset til digital transformasjon, endringsledelse, produksjonsstyring, bærekraft, logistikk, innovasjon, systems engineering, teknologiutvikling, teknologi, muliggjørende teknologier (for eksempel nanoteknologi, kunstig intelligens og kvanteteknologi) og økonomi. 

Denne forskningen utforsker måter å forbedre effektiviteten, bærekraften og konkurransedyktigheten til organisasjoner og industribedrifter. 

– Vi vil bygge på regionens styrker! Sammen med næringslivet og partnere vil vi utvikle nye løsninger som kan bidra til å løse noen av våre store samfunnsutfordringer og skape varige verdier for fremtiden. 

Ledere

Thomas Brekke
Thomas er leder av det strategiske forskningsområdet for regional verdiskapning.
Kristin Falk
Kristin er nestleder for satsningsområdet. Hun jobber også som professor i Systems Engineering.

Eksempler på prosjekter

Satsningens faglige og tematiske innhold vil være under utvikling fremover. Nedenfor presenterer vi noen prosjekter som er relevante for det strategiske forskningsområdet.

Kalender