Praksis

Vi ser at det å få praktisk erfaring i studietiden er gull verdt, og jobber med å få dette til i flere studier. Praksis er et krav i profesjonsutdanninger som for eksempel sykepleier, radiograf, barnehagelærer og lærer. Vi vil gjerne gi tilbudet til flere og ha flere samarbeidspartnere.