Praksis ved USN

Vi har tett praksissamarbeid med arbeidslivet, både offentlig og privat sektor. Dette bidrar til at studentene våre blir ettertraktede i jobbmarkedet.

Profesjonsutdanningene har praksis som en integrert og obligatorisk del av studieprogrammet.

Noen studier gir mulighet til internship som kombinerer studier og praksis i en bedrift i inn- og utland, mens i andre studier inngår betalt jobb hos én av samarbeidspartnerne våre.

Er du en samarbeidspartner eller ønsker du å bli det? Les mer om praksis ved våre fire fakulteter.