Student Kristine Louise Lein. Foto.

Praksis ved USN

Vi har tett samarbeid med arbeidslivet, både offentlig og privat sektor. Dette bidrar til at våre studenter blir ettertraktede i jobbmarkedet. Profesjonsutdanningene har praksis som en integrert og obligatorisk del av studieprogrammet. Noen studier gir mulighet til internship som kombinerer studier og praksis i en bedrift i inn- og utland, mens i andre studier inngår betalt jobb hos én av våre samarbeidspartnere. Er du en av våre samarbeidspartnere eller ønsker du å bli det? Les mer om praksis ved våre fire fakultet.