Praksis ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap