Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Medlemmer av styret ved USN. Foto.

Styret er universitetets øverste beslutningsorgan og har ansvar for strategisk virksomhet og drift.


Medlemmer

USN-styret har elleve medlemmer og følgende sammensetning:

Eksterne

 • Rune Nilsen (styreleder), professor emeritus i global helse ved Universitetet i Bergen
 • Sverre Gotaas, administrerende direktør for Herøya Industripark AS
 • Tine Rørvik, administrerende direktør for innovasjons- og forskningsinstituttet Norner AS
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

 Eksterne varamedlemmer:

 1. Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo
 2. Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Interne

Faglige representanter:

 • Mona Sæbø 
 • Anders Davidsen
 • Thomas Moser
 • Marit Engeset

Varamedlemmer for faglige representanter:

 • Kari Carlsen
 • Rune Bakke
 • Tor Erik Jensen

Teknisk/administrativt ansatte:

 • Frode Evenstad (stemmerett i 2016 og 2018)
 • Øyvind Reidar Bakke Reier (stemmerett i 2017 og 2019)

Vararepresentant for teknisk/administrativt ansatte:

 • Britt Granseth Wien

Studentrepresentanter:

 • Tora Berg Hatlestad 
 • Vegard Nilsen

Vararepresentanter for studentene:

 • Brynhild Hardang Hanto for Tora Berg Hatlestad 
 • Mostafa Askari (1. vara) og Erland Lønnerød (2. vara) for Vegard Nilsen