Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Illustrasjon USN.

Styret er universitetets øverste beslutningsorgan og har ansvar for strategisk virksomhet og drift.


Medlemmer

USN-styret har elleve medlemmer og følgende sammensetning:

Eksterne

 • Tore Isaksen (styreleder), rådmann Hønefoss kommune
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det ingeniør- og naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Aalborg, Danmark 
 • Tine Rørvik, administrerende direktør, SCG Chemicals
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

 Eksterne varamedlemmer:

 1. Javad-ul-Mutayyab Mushtaq, CEO, Nordic Impact Investment Katapult
 2. Cecilie Daae, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Interne

Faglige representanter:

 • Mette Bunting
 • Lars Frers
 • Mona Sæbø 
 • Mattias Øhra

Varamedlemmer for faglige representanter:

 1. Rune Bakke
 2. Tony Burner
 3. Elisabeth H. Hansen
 4. Marit G. G. Engeset

Teknisk/administrativt ansatte:

 • Øyvind Reidar Bakke Reier 

Vararepresentant for teknisk/administrativt ansatte:

 • Synnev Aas Aaby

Studentrepresentanter:

 • Tora Berg Hatlestad 
 • Eton Williams

Vararepresentanter for studentene:

 1. Haydarali Nawrozi
 2. Robin Lund (plassen vil bli stilt til disposisjon ved høstens suppleringsvalg for å oppfylle kvoteringskrav)