Styret ved Universitetet i Søraust-Noreg

Fellesbilde av styret

Styret er universitetets øvste avgjerdsorgan og har ansvar for strategisk verksemd og drift.

Medlemmer

USN-styret har elleve medlemmer og følgjande samansetting:

Eksterne

 • Tore Isaksen (styreleiar), rådmann Hønefoss kommune
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det ingeniør- og naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Aalborg, Danmark
 • Tine Rørvik, administrerande direktør, SCG Chemicals
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

 Eksterne varamedlemmer:

 1. Javad-ul-Mutayyab Mushtaq, CEO, Nordic Impact Investment Katapult
 2. Anniken Tangerud, seniorrådgiver itumX, Kongsberg

Interne

Faglige representantar:

 • Solfrid Bratland-Sanda
 • Lars Frers
 • Mona Sæbø 
 • Mattias Øhra

Varamedlemmer for faglige representantar:

 1. Tony Burner
 2. Elisabeth H. Hansen
 3. Marit G. G. Engeset

Teknisk/administrativt tilsette:

 • Øyvind Reidar Bakke Reier

Studentrepresentantar:

 • Synnøve Bjørgum
 • Adrian Shailesh Dahl

Vararepresentant for studentane:

 1. Rose Jahanfarah
 2. Truls Nærø Eggen

Styresekretær

Anita Dale, rådgjevar, leiinga, Universitetet i Søraust-Noreg
E-post: anita.dale@usn.no
Tlf: 35 57 50 35