Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Styret til USN samlet ombord i Osebergskipet.
STYRET: Foran fra venstre står Tora Berg Hatlestad (permisjon), Mogens Rysholt Poulsen, Tore Isaksen, Tine Rørvik og Lars Frers. I midten fra venstre Mattias Øhra, Mona Sæbø, Øyvind Reidar Bakke Reier, Kristin Saga og Mette Bunting. Bak står Eton Williams.

Styret er universitetets øverste beslutningsorgan og har ansvar for strategisk virksomhet og drift.


Medlemmer

USN-styret har elleve medlemmer og følgende sammensetning:

Eksterne

 • Tore Isaksen (styreleder), rådmann Hønefoss kommune
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det ingeniør- og naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Aalborg, Danmark
 • Tine Rørvik, administrerende direktør, SCG Chemicals
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

 Eksterne varamedlemmer:

 1. Javad-ul-Mutayyab Mushtaq, CEO, Nordic Impact Investment Katapult
 2. Janne Kraugerud, Avdelingsdirektør NAV, Bydel St. Hanshaugen

Interne

Faglige representanter:

 • Solfrid Bratland-Sanda
 • Lars Frers
 • Mona Sæbø 
 • Mattias Øhra

Varamedlemmer for faglige representanter:

 1. Rune Bakke
 2. Tony Burner
 3. Elisabeth H. Hansen
 4. Marit G. G. Engeset

Teknisk/administrativt ansatte:

 • Øyvind Reidar Bakke Reier 

Vararepresentant for teknisk/administrativt ansatte:

 • Synnev Aas Aaby

Studentrepresentanter:

 • Kamilla Mathea Mogstad
 • Kim Hellevammen

Vararepresentant for studentene:

 1. Eton Williams
 2. Raihana Zuhab

 

 

Styresekretær

Anita Dale, rådgiver, ledelsen, Universitetet i Sørøst-Norge
E-post: anita.dale@usn.no
Tlf: 35 57 50 35