Styret ved Universitetet i Søraust-Noreg

Fellesbilde av styret

Styret er universitetets øvste avgjerdsorgan og har ansvar for strategisk verksemd og drift.


Medlemmer

USN-styret har elleve medlemmer og følgjande samansetting:

Eksterne

 • Tore Isaksen (styreleiar), rådmann Hønefoss kommune
 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan, Det ingeniør- og naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Aalborg, Danmark
 • Tine Rørvik, administrerande direktør, SCG Chemicals
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

 Eksterne varamedlemmer:

 1. Javad-ul-Mutayyab Mushtaq, CEO, Nordic Impact Investment Katapult
 2. Janne Kraugerud, Avdelingsdirektør NAV, Bydel St. Hanshaugen

Interne

Faglige representantar:

 • Solfrid Bratland-Sanda
 • Lars Frers
 • Mona Sæbø 
 • Mattias Øhra

Varamedlemmer for faglige representantar:

 1. Tony Burner
 2. Elisabeth H. Hansen
 3. Marit G. G. Engeset

Teknisk/administrativt tilsette:

 • Øyvind Reidar Bakke Reier 

Vararepresentant for teknisk/administrativt tilsette:

 • Synnev Aas Aaby

Studentrepresentantar:

 • Karoline Lie
 • Tommy Brask Jensen

Vararepresentant for studentane:

 1. Kamilla Mathea Mogstad
 2. Artur Aleksander Czapka 

 

 

Styresekretær

Anita Dale, rådgjevar, leiinga, Universitetet i Søraust-Noreg
E-post: anita.dale@usn.no
Tlf: 35 57 50 35