Styret ved Universitetet i Søraust-Noreg

Bilde av styret mars 2024

Styret er universitetets øvste avgjerdsorgan og har ansvar for strategisk verksemd og drift.

Medlemmar

USN-styret har elleve medlemmar og følgjande samansetting:

Eksterne styremedlemmar

 • Tore Isaksen (styreleiar)
 • Torun Degnes
 • Kari-Jussie Lønning
 • Jörgen Tholin

 Varamedlemmar:

 1. Javad-ul-Mutayyab Mushtaq
 2. Anniken Tangerud

Tilsette i undervisnings- og forskarstilling

 • Solfrid Bratland-Sanda 
 • Lars Frers  
 • Annett Arntzen
 • Mattias Øhra

Varamedlemmar:

 1. Helle K. Falkenberg 
 2. Tony Burner 
 3. Tor Erik Jensen 
 4. Merethe Roos

Teknisk/administrativt tilsett

 • Ann Marit Roterud

Varamedlem:

 • Øyvind Bakke Reier

Studentrepresentantar

 • Natalia Aleksandra Marczynska
 • Victor Grunde Simonsen

Varamedlemmar:

 1. Rose Jahanfarah
 2. Reidar Emil Skoglund-Jørgensen

Styresekretær

Anita Dale, rådgjevar, leiinga, Universitetet i Søraust-Noreg
E-post: anita.dale@usn.no
Tlf: 35 57 50 35