Andre dokument fra USN Styret

Dette er ikkje formelle styredokument, men kan være av interesse for styremedlemmer eller andre som ynsker ein utfyllande bakgrunn for styresakene.

Frå styremøte 16. desember 2021: