Vis studievalg

Studieplaner og emneplaner

Her gis det en beskrivelse av den kunnskapen studentene skal erverve seg og gå ut i arbeidsmarkedet med.


Studie- og emneplane er kontrakten høgskolen inngår med hver nye student.

Studieplan
Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og beskriver hva studentene skal kunne når de er ferdige. Den gir mål for og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, oppbygging av studiet, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav. Studieplanen inneholder en studiemodell. Hvert studiekull har en studieplan gjeldende for sitt kull

Emneplan
Emneplanen er en nærmere beskrivelse av innhold, læringsutbytte, organisering, vurderingsformer eller eksamensform for hvert emne som inngår i studieplanen.

Studiemodell
Studiemodellen viser en oversikt over emner i studieprogrammet, og semesterplassering av disse. Studiemodellen gir grunnlaget for utdanningsplanen til studentene.