Slik er Universitetet i Sørøst-Norge organisert

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har åtte studiesteder, fire fakulteter, tjue institutter og fem administrative avdelinger. I tillegg er flere ulike forskningssentre tilknyttet universitetet.  


Hvert fakultet styres av en dekan og er sammensatt av institutter som styres av instituttledere.

Hos oss kan du velge i en bred studieportefølje med bachelorgrader, mastergrader, doktorgrader, etter- og videreutdanninger, deltidsstudier, årsstudier og nettstudier, samt ulike kurs og sommerskoler.

USN organiserer sine administrative ansvarsområder i fem avdelinger som ledes av henholdsvis viserektorer, økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør og direktør for infrastruktur.

Ledergruppen ved USN består fra studiestart 2018 av rektor, prorektor, fire dekaner, to viserektorer, stabs- og kommunikasjonssjef, økonomidirektør, direktør for infrastruktur og personal- og organisasjonsdirektør. Du kan lese mer om hvem de er under Toppledelsen ved USN.

Kommunikasjonsavdelingen er delt i to seksjoner med hver sin seksjonsleder: Seksjon for profilering og studentrekruttering og Seksjon for media og formidling.

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for organisering og gjennomføring av kommunikasjons- og markedsrelaterte prosjekter, omdømmebygging, forskningsformidling, nyhetsformidling, studentrekruttering, USN i sosiale medier, web, videoproduksjon, mediehåndtering, maler/logoer og intern kommunikasjon.

Universitetets styre er øverste beslutningsorgan med ansvar for strategisk virksomhet og drift. Styret består av elleve medlemmer med styreleder Rune Nilsen i spissen, professor emeritus i global helse ved Universitetet i Bergen.

Våre studiesteder 

Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, , Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Våre fakulteter med institutter 

Våre administrative avdelinger

Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering, Personal- og organisasjonsavdeling, Økonomiavdeling og Avdeling for infrastruktur.