Organisering ved Universitetet i Sørøst-Norge

USN har åtte studiesteder

Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, , Notodden, Porsgrunn og Rauland.

USN har følgende fire fakulteter:

USN har følgende administrativ organisering:

USN organiserer administrative oppgaver/ansvarsområder i tre administrative avdelinger ledet av henholdsvis økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør og direktør for infrastruktur.