Våre gaveprofessorater

Gaveprofessorater bidrar til at universitetet får styrket sin forskning innenfor viktige satsningsområder.


USN har sin særlige styrke i regional tilknytning og anvendt forskning, og bygger forskningskompetanse på viktige samfunnsområder som helse, utdanning, teknologi og samfunnsforskning. Samarbeidspartnerne våre støtter oss med gaveprofessorater, stipendiatstillinger og postdoc-stillinger, og finansierer viktig forskning i to til seks år.   

Innehavere av eksternt (del)finansierte stillinger skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer. 

Nedenfor finnes en oversikt over nåværende gaveprofessorater og gavemidler ved USN.

Helse- og velferdsteknologi

 

Et gaveprofessorat støttet av Drammen kommune for perioden 2021-2024 under overskriften 'Universitets-kommune Drammen'.

Professoratet er viktig i USNs satsing på helse- og teknologiområdet, skal bidra til økt forskningsaktivitet og videreutvikle tverrfaglige og nyskapende arenaer av internasjonal interesse som fremmer relevant forskning, entreprenørskap og næringsutvikling på området.

Professor Giovanna Calogiuri er ansatt i stillingen.

Giovanna Calogiuri

Entreprenørskap

Et gaveprofessorat støttet av Drammen kommune for perioden 2021-2024 under overskriften 'Universitets-kommune Drammen'.

Professoratet skal bidra til økt forskningsaktivitet innen innovasjon og entreprenørskap, og fokusere på aktuelle FoUl-problemstillinger i Drammensregionen.

Professor Seppo Leminen er ansatt i stillingen.

  Seppo Leminen

Industriell sirkulær økonomi

Et professorat støttet av Birkelandsinitiativet. Professoratet skal bidra til økt forskning, og utdanning og kunnskaps-formidling innen strategisk viktige fagområder for privat og offentlig sektor i regionen. Gaveprofessoratet er gitt for perioden 2020-2024.

Professor Marianne Sørflaten Eikeland er ansatt i stillingen.

Marianne Sørflaten Eikeland

Industriprofessorat - maskinlæring

Et professorat støttet av Birkelandsinitiativet. Professoratet skal bidra til økt forskning, og utdanning og kunnskaps-formidling innen strategisk viktige fagområder for privat og offentlig sektor i regionen. Gaveprofessoratet er gitt for fire år i perioden 2019-2023.

 Professor Nils-Olav Skeie er ansatt i stillingen.

Nils-Olav Skeie

Profesjonsfaglig digital kompetanse/Lærings-teknologi

Et professorat støttet av Birkelandsinitiativet. Professoratet skal bidra til økt forskning, og utdanning og kunnskaps-formidling innen strategisk viktige fagområder for privat og offentlig sektor i regionen. Gaveprofessoratet er gitt for perioden 2020-2023. 

Førsteamanuensis Toril Aagaard er ansatt i stillingen (professorkvalifiseringsstipend).

Toril Aagaard

Helseinnovasjon og velferdsteknologi

Et professorat støttet av Birkelandsinitiativet. Professoratet skal bidra til økt forskning, og utdanning og kunnskaps-formidling innen strategisk viktige fagområder for privat og offentlig sektor i regionen. Gaveprofessoratet er gitt for perioden 2019-2022. 

Professor Etty Ragnhild Nilsen er ansatt i stillingen. 

Etty Ragnhild Nilsen

Innovasjon og etreprenørskap

Et gaveprofessorat støttet av Sparebankstiftelsene i Telemark (Holla og Lunde, og Grenland) og Sparebank 1 Telemark for perioden 2020-2023.

Professoratet skal bidra til å styrke samhandlingen mellom næringslivet og forskningsinstitusjoner gjennom USN Handelshøyskolens tilbud og fagmiljø på campus Bø.

Professor Martin Falk er ansatt i stillingen.

Martin Falk

Videreutvikling av Ringeriksregionen og campus Ringerike

Gavemidlene er et bidrag for å styrke kunnskapbasert nyskaping, næringsutvikling og verdiskaping i regionen, og er finansiert av Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 Ringerike/Hadeland, Hønefoss sparebank, økonimiklyngen, industri og eiendomsklyngen, Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.

Midlene er fordelt på flere stillinger:

Universitetslektor Charlotte Haugland Sundkvist er ansatt i en 100% kvalifiseringsstilling.

Charlotte Haugland Sundkvist
 

Professor Hendrik Lando, Copenhhagen Business School, tilsatt i professor II stilling

professor Hendrik Lando
 
Førsteamanuensis Ulas Burkay, tilsatt i professor II stilling (50%)
Ulas Burkay

Personorientert system-utvikling, lysdesign

Professoratet vil være et bidrag i å styrke USNs forskningsportefølje innen smarte byer, digitalisering og autonomi finansiert av Sparebank 1 Stiftelsen BV.

Gavemidlene benyttes til to professor II-stillinger, og delfinansiering av kompetanseheving av en forskningsstilling.

Professor Sylvia Pont er ansatt i 20% i perioden 2020-2024.  

Sylvia Pont
 
Professor Pramod Bhusal er ansatt i 30% stilling i perioden 2021-2024.
Pramod Bhusal
 

Universitetslektor Are Røysamb, ph.d.-student, finansieres 50% i fire år av gaveprofessoratet.

Are Røysamb

Teknologi for bedret folkehelse gjennom tidlig deteksjon av sykdom

Et gaveprofessorat finansiert av Sparebank 1 Stiftelsen BV i perioden 2019-2022. 

Professoratets forskningsområde er innenfor mikroteknologi for tidlig deteksjon og diagnose av sykdommer som kreft gjennom miniatyriserte målemetoder, heriblant prøvetaking, isolasjon og deteksjon av spesifikke små mengder biomarkører i kroppsvæsker.

Det forventes at ansettelse og oppstart av stillingen skjer i løpet av høsten 2021.

Avatar

Samfunnssikkerhet og beredskap

Et gaveprofessorat støttet av Vestfold og Telemark fylkeskommune for perioden 2019-2022. 

Gaveprofessorat skal bidra til at Vestfold og Telemark fylke kan bli et nasjonalt tyngdepunkt innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, og å utvikle Vestfold og Telemark til «Blålysregionen». Professoratet er knyttet til Senter for sikkerhet, krisehåndtering og bedredskapsledelse. 

Professor Glenn-Egil Torgersen er ansatt i stillingen.

Glenn-Egil Torgersen

Karriereveiledning

Professorkvalifiseringsstipend i karriereveiledning til førsteamanuensis Roger Kjærgård finansiert av Buskerud fylkeskommune.

Avsluttes våren 2022.

Roger Kjærgård