Giovanna Calogiuri

Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15012)
Jeg er professor i Helsevitenskap ved Senteret for helse og teknologi, Universitetet i Sør-Østlandet, kofinansiert av Drammen Kommune. Mitt forskning fokuserer hovedsakelig på fysisk aktivitet og helse, spesielt i forhold til søvn, aktivitetsdeltakelse i ulike befolkningsgrupper, og helsefremmende effekter av friluftsaktivitet. I min forsknings benytter jeg meg av, samt forsker jeg på, ulike teknologier som verktøy til å monitorere eller fremme god helse.

Ansvarsområder

Senter for Helse og Teknologi, ekspertområdeleder for Helsefremming og grønne helse.

Undervisning, sensurering, og veiledning innen Master i klinisk helsearbeid. Emner: e-helse og innovasjonVitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for klinisk helsearbeidIntroduksjon til forskning og kunnskapshåndtering, Utvikling av prosjektbeskrivelse, og Masteroppgave.

Veiledning av stipendiater innen Doktorgrad i personorientert helsearbeid.

HelseHub, driver av arbeidsgruppe for folkehelse.

 

Nylige forskningsprosjekter:

International collaborations:

National and regional collaborations:

Ph.D. projects:

Kompetanse

Topics:

  • Kvantitativ forskning
  • Helsefremmende fysisk aktivitet
  • Døgne- rytmer og søvn-våkne mønstre
  • Folkehelse of helsefremming

Technology:

  • Virtuell virkelighet (VR)
  • Aktigrafi / akselerometri
  • Hjertefrekvens og idrettsfisiologi måling
  • Technological nature

CV

Publikasjoner


 

Publikasjoner i Cristin