Sabrina Krogh Schmidt er ph.d.-kandidat i personorientert helsearbeid

Doktorgrad i personorientert helsearbeid

Ph.d.-programmet i personorientert helsearbeid skal utdanne kandidater til å drive forskning og gi ny kunnskap som kan utvikle og støtte opp om personorientert praksis i helsetjenester og forebyggende virksomhet. Det skal videre gi innsikt i de biomedisinske, organisatoriske og politiske betingelsene for personorientert praksis. Kandidater med ekstern finansiering er også velkommen til å søke om opptak I programmet.

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold
 • Studiepoeng: 180
 • Varighet: 3 år, heltid
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Søkere må beherske engelsk særdeles godt, bade muntlig og skriftlig. Å kunne norsk eller et annet skandinavisk språk er en fordel. Opptak forutsetter avlagt mastergrad med karakteren B eller bedre. Se utlysningstekster på vår nettside med oversikt over ledige stillinger for spesifikke opptakskrav.

 • Akademisk bakgrunn

  Akademisk bakgrunn

  Søkere må ha en relevant mastergrad innen fagområdet.

 • Opptakskrav external
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Sabrina Krogh Schmidt ph.d.-kandidat i person centered health care

Personorientert helseforskning

Personorientert helseforskning tar utgangspunkt i den enkelte persons verdier og behov, og skaper innsikt i hvordan disse kan forstås og imøtekommes gjennom innsats på ulike nivå – i sosiale relasjoner, innenfor institusjonelle rammer og i utforming av tjenester. Personorienterte verdier og prinsipper som respekt, autonomi, deltakelse, rettferdighet, verdighet, tillit, pasientsikkerhet og rettigheter er sentrale i helsearbeid og politikkutforming, er likevel under et sterkt press. Dette skyldes endringer i demografi, organisering og politikkutforming - faktorer som alle påvirker profesjonell tjenesteyting og dens betingelser. Ph.d.-programmets mål er å kvalifisere kandidater til forskingsvirksomhet på høyt nivå som kan bidra til å styrke vår kunnskap om det som kreves for å ivareta prinsippene og verdiene i personorientert helsearbeid.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Sist publiserte studieplan for doktorgrad i personorientert helsearbeid

Midtveisevaluering

En midtveisevaluering gjennomføres normalt i tredje eller fjerde semester. Arbeidet til en ph.d.-kandidat vurderes av en gruppe på minst to personer oppnevnt av programutvalget. Evalueringen skal vurdere faglig status og fremdrift i ph.d.-arbeidet og gi tilbakemelding til ph.d.-kandidat, veileder og programutvalget.

Doktorgradsemner

Forskergrupper og sentre

Doktorgradsprogrammet har tilknytninger til følgende forskergrupper og sentre:

Skaff deg internasjonal erfaring