Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse i Kongsberg er Norges ledende senter innen forskning, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling innenfor optikk, syn og øyehelse. Vi bidrar til å fremme gode lys- og synsforhold og forebygger synsproblemer i livets ulike faser. Vi bruker det siste av ny teknologi og undersøkelsesmetoder. Hos oss møter du høyt kvalifisert personell, og vi tilbyr synsundersøkelser også for privatpersoner.

Vi holder til på Krona, i samme bygg som kinoen og biblioteket, i Kongsberg sentrum.

Iris

Forskning ved nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Forskningen i senteret er rettet inn mot tre forskningsprogrammer: Øyets strukturer og synsfunksjonen, Syn, motorikk og læring og Lys, syn og helse.

Les mereast
Synsundersøkelse

Internasjonal profesjonsutvikling

Vi arbeider også med kompetanse- og kapasitetsbygging innen optometrisk utdanning i mange andre land, som et ledd i å bidra til bedre øyehelse og å forebygge blindhet globalt.

Les mereast

Hva kan vi tilby?

Synsundersøkelser

Ved vår synsklinikk i Kongsberg tilbyr vi ulike synsundersøkelser for vurdering av syn, øyehelse og behov for briller eller kontaktlinser.

Forskningssamarbeid

Ønsker du samarbeid om forskning eller å bestille forskning?

Kurs og kompetanseheving

Vi tilbyr en rekke etter- og videreutdanning, og skreddersyr også kurs, fagdager og foredrag.