Vil du samarbeide med Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse?

Ønsker du samarbeid om forskning eller å bestille forskning?


Forskningssamarbeid

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse bygger forskningsvirksomheten på samarbeid. Vi samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt, tverrfaglig, tverrprofesjonelt, på ulike nivåer i helsetjenesten, på tvers av sektorer, med privat og offentlig næringsliv, med optikerbransjen, med lysbransjen, med industrien og sammen med ulike ideelle organisasjoner.

Vi møter deg alltid ansikt til ansikt

Når noen tar kontakt, ønsker vi alltid et personlig møte. For oss er alt samarbeid basert på felles forståelse og samarbeid enten det er forskning, utdanning, undervisning eller andre oppdrag.

Siden oppstarten av senteret har vi samarbeidet med en rekke ulike aktører, som kommuner, helseforetak, optikerbransjen, lysbransjen, industrien, brukerorganisasjoner, og frivillige og offentlige organisasjoner. Dette samarbeidet har resultert i blant annet faglige og vitenskapelige publikasjoner, rapporter, kurs og etter- og videreutdanninger.