Forskning ved nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Iris

Forskningen i senteret er rettet inn mot tre forskningsprogrammer: Øyets strukturer og synsfunksjonen, Syn, motorikk og læring og Lys, syn og helse.

Våre tre forskningsprogram