Forskning ved nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Iris

Forskningen i senteret er rettet inn mot tre forskningsprogrammer: Øyets strukturer og synsfunksjon, Utvikling av syn og øyemotorikk og Synsergonomi, livskvalitet og samhandling.


Våre tre forskningsprogram