Veronika Zaikina

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (2.07)
Jeg er Førsteamanuensis i Arkitektonisk Lysdesign ved USN. Bakgrunnen min er arkitektur og jeg har erfaring i utvikling og ledelse av forskjellige arkitektoniske prosjekter. Jeg oppnådde en Philosophiae doctor (PhD) i arkitektur, med temaet «Light modelling in architectural spaces: luminance-based metrics of contour, shape and details distinctness of daylit 3D objects» ved Institutt for arkitektur, form og farge, Fakultet for arkitektur, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Norge. Tverrfaglige natur av mine forskningsinteresser kombinerer arkitektur, dagslys og kunstig belysning, «human factors» i belysning og helse.

Ansvarsområder

Emneansvar og/eller undervisning på bachelor- og master nivå:

 • LYSBAC316 Bachelor i lysdesign - hovedprosjekt
 • LYSDAG316 Dagslys og dagslysdesign
 • LYSDIG116 Digital prosjektering (Dagslys beregninger)
 • LYSBIO316 Biologiske virkninger av lys
 • MEBP019 Vitenskap og kunnskapsbasert praksis (Mixed methods research)
 • MRES019 Forskningsmetode og prosjektbeskrivelse (Emneansvar)

 

Pågående prosjekter:

 • Universell utforming i Optometri- og Arkitektonisk lysdesignstudier med fokus på eldre og personer med nedsatt synsevne.

Kompetanse

Nåværende faglige interesser:

 • Person orientert lysdesign
 • Human factors in lighting
 • Ikke-visuelle effekter av lys, lyseffekter på søvn, helse og velvære
 • Belysning for eldre voksne
 • Universell design og belysning i bygget miljø
 • Visuell komfort
 • Luminansbasert design

CV

Publikasjoner i Cristin