Si ifra

Digitalt illustrasjonsfoto av Si ifra

For å forbedre våre tjenester ovenfor deg som student så er vi avhengig av at du sier i fra om hvordan du opplever kvaliteten på studier og studiehverdag.


Alle studenter ved USN kan melde saker inn i avvikssystemet. Du kan ikke melde anonymt, men din melding behandles fortrolig.

Ønsker du ikke å melde selv, kan du kontakte klassetillitsvalgt og tillitsvalgte i ditt studentråd som har mulighet til å melde inn saken på vegne av deg.

Personopplysninger

Sensitive personopplysninger skal ikke registreres i avvikssystemet. Avvikssystemet skal kun behandle selve hendelsen, og behandlingsansvarlig skal ta kontakt med deg hvis ytterligere informasjon er nødvendig.

Saksbehandlingstid

For avviksmeldinger for læringsmiljø og utdanningskvalitet er frist fra avvik er mottatt til svar eller foreløpig svar skal gis, maksimalt 4 uker.