Varsling av kritikkverdige forhold

Som ansatt ved USN har du etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A (lenke) rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved virksomheten. Du har også en plikt til å varsle dersom det gjelder fare for liv og helse, eller det er mistanke om trakassering eller diskriminering. Som student har du rett til å varsle etter universitets- og høyskolelovens § 4-3.(lenke)


Vi ønsker at ansatte og studenter skal varsle om kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære:

  • Fare for liv eller helse
  • Fare for klima eller miljø
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerheten

Det regnes ikke som varsling å gi uttrykk for uenighet om beslutninger og vedtak som fattes enten det handler om budsjettfordeling, ansettelser, faglige prioriteringer eller vedtak med hjemmel i lov og regelverk. Varsling er et samlebegrep, og hver sak er forskjellig slik at saksbehandling og konklusjonen blir ulikt.

USN har utarbeidet sine egne retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Disse finner du her

 

Her varsler du

Det er trygt å varsle gjennom nettskjema. Nettskjema blir kryptert og sendt direkte til et lukket saksbehandlingssystem. Saken behandles konfidensielt av ansatte som har taushetsplikt både underveis, og etter at saken er avsluttet.

Varsling av kritikkverdige forhold

Du må logge inn på min.usn for å kunne bruke skjemaet.

Anonym varsling

Dersom du ønsker å varsle anonymt, kan du varsle her. Det er viktig at mest mulig konkrete opplysninger gis da USN ikke har mulighet til å innhente mer informasjon om saken. Det gjøres oppmerksom på at ved anonym varsling, kan det være vanskelig å undersøke sakene videre.

Anonym varsling av kritikkverdige forhold

Du må logge inn på min.usn for å kunne bruke skjemaet.

Sentrale lenker