Varsling av kritikkverdige forhold

Det anbefales at du leser informasjonen på denne siden før du varsler. Det kan også være lurt å diskuterer saken med noen du har tillit til. Ansatte kan søke råd hos leder, verneombud eller tillitsvalgt før det varsles. Studenter kan søke råd hos studentombud, studentillitsvalgte eller studentrådgivere.


Les gjerne mer om varsling på Arbeidstilsynet nettsider.

Varsling er å si fra om brudd på:

 • Lov og regelverk
 • Etiske normer
 • Alvorlige forhold som kan skade studenter, ansatte, universitetet eller samfunnet

Kritikkverdige forhold kan for eksempel være:

 • Mobbing eller mistanke om trakassering
 • Seksuell trakassering
 • Diskriminering
 • Ukultur / “triksing og fiksing”
 • Uetiske handlinger og brudd på etiske retningslinjer
 • Mistanke om korrupsjon og økonomisk kriminalitet
 • Brudd på taushetsplikten
 • Brudd på lover og regler
 • Annet

Etter arbeidsmiljøloven kap. 2-A har du som ansatt rett, og i noen tilfeller plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold ved USN. Ifølge arbeidsmiljøloven har du som ansatt for eksempel plikt til å varsle dersom det er fare for liv og helse eller du har mistanke om diskriminering eller trakassering.

Det vil alltid være ulike meninger om beslutninger og vedtak som fattes enten det handler om budsjettfordeling, ansettelser, faglige prioriteringer eller vedtak med hjemmel i lov og regelverk. Å gi uttrykk for slik uenighet regnes ikke som varsling. Varsling er et samlebegrep, og hver sak er forskjellig slik at saksbehandling og konklusjonen blir ulikt.
 

Her varsler du

Det er trygt å varsle gjennom nettskjema. Nettskjema blir kryptert og sendt direkte til et lukket saksbehandlingssystem. Saken behandles konfidensielt av ansatte som har taushetsplikt både underveis, og etter at saken er avsluttet.

Varsling av kritikkverdige forhold

Du må logge inn på min.usn for å kunne bruke skjemaet.

Anonym varsling

Dersom du ønsker å varsle anonymt, kan du varsle her. Det er viktig at mest mulig konkrete opplysninger gis da USN ikke har mulighet til å innhente mer informasjon om saken. Det gjøres oppmerksom på at ved anonym varsling, kan det være vanskelig å undersøke sakene videre.

Anonym varsling av kritikkverdige forhold

Du må logge inn på min.usn for å kunne bruke skjemaet.

Sentrale lenker