Redelighetsutvalet

Lov om organisering av forskingsetisk arbeid pålegg forskingsinstitusjonane å opprette eit redelighetsutval. USN har oppretta eit Redelighetsutval i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HINN). Utvalet skal behandle og uttale seg i saker som tek opp moglege brudd på anerkjende forskingsetiske normer ved dei to institusjonane.

Redelighetsutvalet består av fem medlemmar med kompetanse innan forsking, forskingsetikk og juss. Utvalets leiar er ekstern og har juridisk kompetanse. USN og HINN stiller med to medlemmar kvar som speilar den faglege bredda ved dei to institusjonane. Utvalet er utnemnt av styret og skal opptre uavhengig av den ordinære linjeorganisasjonen ved USN og HINN.

Rolle

Medlem

Institusjon

E-post

Leiar

Annette Birkeland, jurist

Oslo kommune

abirkeland@gmail.com

Medlem

Halvor Nordby, professor, medisinsk etikk  

Høgskolen Innlandet, Lillehammer

halvor.nordby@inn.no

Medlem

Kjartan Østby, professor, økologi/genetikk

Høgskolen Innlandet, Evenstad

kjartan.ostbye@inn.no

Medlem

Lars-André Tokheim, professor, prosess/energi/miljø

Universitetet i Søraust-Noreg, Porsgrunn

lars.a.tokheim@usn.no

Medlem Aafke Diepeveen, stipendiat i språkvitenskap

Universitetet i Søraust-Noreg, Drammen

aafke.diepeveen@usn.no
Vara-medlem Susan Lee Nacey, professor, lingvistikk/engelsk Høgskolen i Innlandet, Hamar susan.nacey@inn.no
Vara-medlem Truls Juritzen, førsteamanuensis, helsefag/sykepleie Universitetet i Søraust-Noreg truls.juritzen@usn.no

Veiledninger

Kontaktpersoner