Heidi Ormstad

Viserektor for forskning
Avdeling for forskning, innovasjon og bibliotek
Campus Ringerike
Heidi Ormstad er viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved USN. Hun har på vegne av rektor et særlig ansvar for USNs utvikling innen forskning, og har linjeansvar for Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering, som ledes av USNs forskningsdirektør. Hun har vært ansatt i vår organisasjonen fra 2006, først som førsteamanuensis, så som professor fra 2013. Hun har i løpet av disse årene i et par omganger hatt hovedstilling utenfor USN, blant annet som forskningsleder i Vestre Viken HF i 5 år.

CV