Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge til rette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Gjennom arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning ønsker vi å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato
10. august 2022 14.06.2022
10. august 2022 01.07.2022
10. august 2022 05.07.2022
14. august 2022 10.07.2022
15. august 2022 22.06.2022
21. august 2022 01.08.2022
27. august 2022 09.08.2022
28. august 2022 08.08.2022
31. august 2022 20.06.2022
31. august 2022 09.08.2022
1. september 2022 05.07.2022
15. september 2022 21.04.2022