Vil du jobbe hos oss?

Vil du jobbe ved USN – En inspirerende og attraktiv arbeidsplass med mange muligheter?

Vi ønsker å tiltrekke og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. Vi har fokus på å legge til rette for attraktive og utviklende karrieremuligheter. Gjennom arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning ønsker vi å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn.

Liste over ledige stillinger ved USN

Tittel Søknadsfrist Publiseringsdato
31. mars 2023 15.03.2023
31. mars 2023 15.03.2023
5. april 2023 22.03.2023
10. april 2023 15.03.2023
10. april 2023 15.03.2023
12. april 2023 16.03.2023
12. april 2023 16.03.2023
12. april 2023 17.03.2023
12. april 2023 17.03.2023
12. april 2023 21.03.2023
15. april 2023 14.03.2023
16. april 2023 15.03.2023
16. april 2023 15.03.2023
16. april 2023 16.03.2023
1. mai 2023 06.02.2023
1. mai 2023 21.03.2023
25. mai 2023 20.03.2023
1. august 2023 17.03.2023