Møt professor Marte Sørebø Gulliksen

Marte Sørebø Gulliksen. Foto

Marte Sørebø Gulliksen er professor ved Institutt for estetiske fag og jobber på campus Notodden.

Hvorfor jobber du her?

–  Jeg visste allerede da jeg var ferdig med hovedfag i 1997 at jeg ønsket å bli forsker. Innenfor forming, som var fagområdet jeg tok hovedfag i, synes jeg det var det et stort potensiale for mer forskning. Slik jeg så det, var det behov for flere strukturerte undersøkelser som kunne dokumentere og analysere skapende prosesser. Dessuten så jeg at man internt i vårt fag mente at slike skapende prosesser hadde et potensiale for å bidra også til andre fagområder og til samfunnet generelt. Dette kunne undersøkes og også formuleres tydeligere. I tillegg hadde jeg en sterk interesse for vitenskapsteoretiske spørsmål og forskningsmetodiske tilnærminger, så da en av lærerne mine sa at det gikk an å ta doktorgrad i faget, begynte jeg å planlegge. Nå er jeg etter mye hardt arbeid blitt kjent kompetent som professor på vitenskapelig grunnlag, som en av under en håndfull i hele Norden. Det synes jeg er stas, og jeg er veldig glad for at USN har et så stort fagmiljø innenfor kunst, håndverk, design, kulturdidaktikk og estetisk praksis, slik at en stilling som dette her fins.

Hvordan vurderer du USN som arbeidsgiver?

–  Jeg har fulgt USN som arbeidsgiver fra da de het Høgskolen i Telemark, via Høgskolen i Sørøst-Norge og nå Universtitetet i Sørøst-Norge. USN er en ung institusjon, men profesjonell i sin tilnærming til utvikling av administrative systemer. Som arbeidstaker finner jeg at det stadig blir lettere å se helheten i de nye strukturene. Det er imidlertid campus Notodden og institutt for estetiske fag som er mitt akademiske «hjem». Her har vi et stort tverrfaglig fagmiljø der vi diskuterer og bryner hverandres faglige ståsted i daglige, nære møter med studenter og kolleger. Dette er en stor glede å være en del av.

Hva setter du mest pris på ved jobben?

Forskningen og fellesskapet rundt dette. Jeg brenner også for grunnskolelærerutdanningen, og jeg får heldigvis lov til å undervise litt der også. Vi har en forskergruppe, Embodied Making and Learning, som jeg har ledet siden oppstart i 2014, og i denne levende gruppen utvikler vi nye prosjekter og diskuterer både de med forskningskvalifikasjon og de uten. Vårt mål her, er å levendegjøre forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning innenfor det store, interdisiplinære temaet vårt. Her svinger diskusjonene fra det helt studentnære, dagligdagse, til de store sosio-kulturelle samfunnsovergripende. Vi har også et meget godt kollegamiljø her jeg jobber, der vi støtter hverandre gjennom livets litt tyngre passasjer og gledes over små og store seire sammen.

Hvilke ambisjoner har du fremover?

–  Jeg ønsker at vårt gode fag og forskningsmiljø blir utviklet videre, slik at vi kan fortsette å lære av hverandre og sammen utvikle kunnskap og øke kvaliteten i utdanningene innenfor vårt område. Med min rolle kan jeg se framover og lede arbeidet med utvikling av strategiske planer for hele forskergruppen i dialog med de andre. Og jeg kan være partner for andre når de utvikler sine egne planer innenfor dette. Norge  og USN er kommet meget langt med forskning og utdanning innenfor skolefaget kunst og håndverk, og jeg tror neste steg for oss vil være å bli enda bedre på å kommunisere og samarbeide internasjonalt.

 

 

 

Marte Sørebø Gulliksen

Professor i kulturdidaktikk og estetisk praksis ved Institutt for estetiske fag ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Arbeidsplass: campus Notodden

Gulliksen kom til Notodden som hovedfagsstudent i 1995 og underviste deretter i grunnskolen og på høgskolen i Stavanger (Nå UiS) en periode før hun kom  til tilbake Notodden som institutt for forming og formgivings første KD-rekrutteringsstipendiat i 2000.

Etter disputas på Arkitektur- og designhøgskolen i 2006 har Gulliksen jobbet ved Høgskolen i Telemark, senere USN. Hun har hatt ansvar for masterstudiet i formgiving, kunst og håndverk og vært med å utvikle doktorgradsprogrammet i Kulturstudier, der hun nå er i programutvalget. Hun veileder for tiden flere doktorander og underviser på GLU, masterstudiene og Kulturdoktorgraden, samtidig som hun leder forskergruppa Embodied Making and Learning (EMAL).