Sjekk mine utvekslingsmuligheter

Søk utveksling innen 1.februar!

Livet er best på utveksling

 

Bli inspirert

Skaff deg et fortrinn når du skal søke jobb

Internasjonal erfaring vektlegges i stadig større grad, og et utvekslingsopphold setter en ekstra spiss på din CV. To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere ser på oppholdet deres i utlandet som et pluss.

 

Det trenger ikke være dyrt

Du mottar stipend og lån fra Lånekassen.
Du får basisstøtte av Lånekassen som er akkurat det samme som du får her hjemme i Norge. I tillegg er det mulig å få reisestipend, språkstipend og skolepengestøtte. 

keyboard_backspace Sjekk hvor mye du kan få med lånekassens kalkulator, men sørg alltid for å ha direkte dialog med Lånekassen om hva som gjelder deg personlig.

 

Ekstra stipend i tillegg til lånekassen (Erasmus+)
Reiser du på Erasmus+ avtaler vil du få fra 470 - inntil 680 Euro ekstra i måneden i stipend.

keyboard_backspace Erasmusordninger

Lag budsjett:

  • Skolepenger?
  • Boligkostnader
  • Visumkostnade
  • Forsikring
  • Vaksiner
  • Reise
  • Øvrige fritidskostnader

Grønne reiser?
Reiser du på utveksling med miljøvennlig transport, kan du motta ekstra miljøstipend på 2000,- NOK.

keyboard_backspace Miljøstipend

Søke private legater
Du kan søke om midler fra private legater dersom du oppfyller bestemte kriterier.

keyboard_backspace Søk i legathåndboka
 

Utveksling for en bærekraftig framtid

Internasjonale samarbeid må til for å kunne bidra til en bærekraftig verden! På utveksling får du med deg erfaringer, opplevelser og nettverk som kan bidra til å se verden på en ny måte. Vil du reise på utveksling, men tenker samtidig på hvordan det påvirker miljø og klima? 

keyboard_backspace Bærekraft + utveksling = sant?
 

Tilrettelegging på utveksling

Vi ønsker at alle studenter skal få internasjonal kompetanse. Har du flyktningsstatus, mindreårige barn, en funksjonsnedsettelse, lese- og skrivevansker eller en vedvarende sykdom?

keyboard_backspace Tilrettelegging på utveksling
 

For deg som ikke vil være borte så lenge

Flere studieprogrammer har Nordplus-avtaler for kortere studentmobilitet. Dette håndteres av instituttene selv og din programkoordinator vil kunne svare på hvem som er kontaktperson. I tillegg finnes det opplegg for Erasmus+ blandet virtuell/kortere mobilitet, med stipendordninger. 

For deg som ikke vil reise så langt

Den internasjonale sommerskolen på Ringerike
Ta 15 studiepoeng sammen med studenter fra andre deler av verden på Ringerike. 

keyboard_backspace Sjekk ut vår sommerskole på campus Ringerike
 

Usikker på engelsknivået ditt?

Ifølge EF English Proficiency Index er nordmenn 5. best i verden på å snakke engelsk.