Praksis etter endt grad (Egenvalgt)

Mari internship
Mari internship
Land: Egenvalgt
Antall som har reist hit: 0
Praksis etter endt grad tilbys alle USN studenter. Benytt deg av muligheten til å jobbe i et EU land når du er ferdig med bachelor- eller masterstudiet ditt. Du vil få støtte for praksis i 3 - 12 måneder!

Erasmusstipend + lønn

Er du snart ferdig med bachelor- eller mastergraden din her ved USN? I så fall kan du begynne å se etter praksisplasser/internships i EU/EØS-landene. Får du en praksisplass i et av EU-landene, kan du søke om et Erasmus+ stipend på mellom 560-610 EUR i måneden (avhengig av hvilket land du skal til), i tillegg til eventuell lønn eller stipend du får fra arbeidsgiver. 

Har du vært ett semester på Erasmus+-utveksling i løpet av studiene, kan du fortsatt reise på Erasmus+-praksisopphold etter endt grad (hver student kan nemlig være på Erasmusopphold på opptil 12 måneder totalt i løpet av sin grad).

Eksempel:
Dersom du har vært på på utveksling i 4 måneder og fått Erasmus+ stipend, kan du reise ut på Praksis etter endt grad, og få støtte for 8 måneder.

Praksisplassen

Dette er en unik mulighet til å få relevant internasjonal arbeidserfaring og knytte nettverk som nyutdannet! Praksisopphold etter endt grad har et stort potensiale, da oppholdet ikke kommer i veien for din studieprogresjon.

Praksisplassen kan være hos; bedrifter, organisasjoner, institusjoner, ambassader, faste delegasjoner og skoler i alle EU-land, inkludert Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia eller Tyrkia (unntatt EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+). Du kan ikke søke om stipend til en praksisplass i Norge.

Krav til praksis i utlandet etter endt grad- hvordan?

 • Du må selv finne frem til en praksisplass innenfor EU/EØS-landene
 • Praksisoppholdet må starte i semesteret rett etter at du har avsluttet graden
 • Du må signere alt av Erasmuspapirer mens du fremdeles er aktiv student ved USN
 • Praksisplassen kan være i en bedrift, organisasjon eller virksomhet, offentlig eller privat
 • Praksisoppholdets varighet må være minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder
 • Praksisplassen må godkjennes av fakultet/institutt
 • Seksjon for internasjonalisering har et begrenset antall stipendmidler. Hvis det kommer inn mange søknader vil søkerne bli vurdert og tildelt stipend etter karaktersnitt. Dersom karaktersnittet er likt, vil studenter som ikke har reist på utveksling tidligere bli gitt forrang.

Får du tilbud om stipend må du:

 • Fylle ut en tre-parts praksisavtale: Learning Agreement Student Mobility for Traineeships Du og arbeidsgiver fyller ut den delen av praksisavtalen som heter "Before the mobility" innen 01.juni før du avslutter som student ved USN.
 • Legge ved arbeidskontrakten og stillingsbeskrivelsen for praksisoppholdet fra arbeidsgiver
 • Være tilstrekkelig forsikret
 • Betale semesteravgift til USN
 • Signere Erasmuspapirene du får fra vår Erasmuskoordinator innen tidsfristene vi oppgir
 • Levere rapport etter endt opphold

OBS! Når du reiser på praksis etter endt grad, må du selv sørge for at du har riktig visum, forsikring og bolig. Alt det praktiske rundt oppholdet, er det du som ordner. Stipendet hjelper vi til med!

Søknadsfrist 1 februar:

Du må søke om praksisplass i EU etter endt utdanning innenfor samme frister som utveksling: 1. februar for oppstart av praksis i det kommende høstsemesteret. Les mer om søknadsprosessen her: Hvordan søke om utveksling

Hvor kan du finne praksisplass/internship?

Det finnes noen gode nettsider når du skal lete etter praksisplass, for eksempel:

* Du kan jobbe ved ambassader og utenriksstasjoner, men du kan ikke ha praksis ved EU-institusjoner eller nasjonalkontorer (National Agency) som administrerer EU-programmer.

Disse studiene kan utveksle hit

Anestesisykepleie
Master
arrow_forward_ios
Arkitektonisk lysdesign
Bachelor
arrow_forward_ios
Avansert klinisk allmennsykepleie
Master
arrow_forward_ios
Barnehagelærer
Bachelor
arrow_forward_ios
Barnevern
Bachelor
arrow_forward_ios
Byggingeniør
Bachelor
arrow_forward_ios
Bærekraftsledelse
Master
arrow_forward_ios
Computer Science/informatikk
Master
arrow_forward_ios
Dataingeniør
Bachelor
arrow_forward_ios
Design, kunst og håndverk
Master
arrow_forward_ios
Digitaliseringsledelse
Master
arrow_forward_ios
E-businessteknologi og cybersikkerhet
Master
arrow_forward_ios
Eiendomsmegling
Bachelor
arrow_forward_ios
Electrical Power Engineering
Master
arrow_forward_ios
Elektroingeniør
Bachelor
arrow_forward_ios
Elektronikkingeniør
Bachelor
arrow_forward_ios
Energy and Environmental Technology
Master
arrow_forward_ios
Faglærer i design, kunst og håndverk
Bachelor
arrow_forward_ios
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
Bachelor
arrow_forward_ios
Folkemusikk
Bachelor
arrow_forward_ios
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning
Bachelor
arrow_forward_ios
Fysisk aktivitet, ernæring og helse
Bachelor
arrow_forward_ios
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (lektorkompetanse)
Master
arrow_forward_ios
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (lektorkompetanse)
Master
arrow_forward_ios
Helsesykepleie
Master
arrow_forward_ios
Historie
Bachelor
arrow_forward_ios
IT og automatisering
Master
arrow_forward_ios
IT og informasjonssystemer
Bachelor
arrow_forward_ios
IT og ledelse
Bachelor
arrow_forward_ios
Idrett, trening og ledelse
Bachelor
arrow_forward_ios
Innovasjon og entreprenørskap
Bachelor
arrow_forward_ios
Innovasjon og ledelse
Master
arrow_forward_ios
Innovasjon og teknologiledelse
Master
arrow_forward_ios
Intensivsykepleie
Master
arrow_forward_ios
Internasjonal markedsføring og reiseliv
Bachelor
arrow_forward_ios
Jordmorfag
Master
arrow_forward_ios
Jus
Bachelor
arrow_forward_ios
Jus: forretningsjus og økonomi
Bachelor
arrow_forward_ios
Karriereveiledning
Master
arrow_forward_ios
Kjemiingeniør
Bachelor
arrow_forward_ios
Klinisk helsearbeid
Master
arrow_forward_ios
Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag
Master
arrow_forward_ios
Kulturledelse
Bachelor
arrow_forward_ios
Kulturstudier
Master
arrow_forward_ios
Kunst og design
Bachelor
arrow_forward_ios
Lektorutdanning i historie
Master
arrow_forward_ios
Lektorutdanning i norsk
Master
arrow_forward_ios
Lektorutdanning i realfag og teknologi
Master
arrow_forward_ios
Lærerutdanning i design, kunst og håndverk
Master
arrow_forward_ios
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Master
arrow_forward_ios
Marinteknisk drift - maskinist
Bachelor
arrow_forward_ios
Maritim ledelse
Master
arrow_forward_ios
Markedsføringsledelse
Bachelor
arrow_forward_ios
Maskiningeniør
Bachelor
arrow_forward_ios
Master of Science – Mikro- og nanosystemteknologi
Master
arrow_forward_ios
Menneskerettigheter og flerkulturalitet
Master
arrow_forward_ios
Natur- og miljøforvaltning
Bachelor
arrow_forward_ios
Natur-, helse- og miljøvern
Master
arrow_forward_ios
Norskdidaktikk
Master
arrow_forward_ios
Optometri
Bachelor
arrow_forward_ios
Optometri og synsvitenskap
Master
arrow_forward_ios
Pedagogikk
Master
arrow_forward_ios
Process Technology
Master
arrow_forward_ios
Radiografi
Bachelor
arrow_forward_ios
Regnskap og revisjon (næringsmaster)
Master
arrow_forward_ios
Samfunn og helse
Master
arrow_forward_ios
Samfunnsanalyse
Master
arrow_forward_ios
Skipsfart og logistikk
Bachelor
arrow_forward_ios
Sosiologi
Bachelor
arrow_forward_ios
Spesialpedagogikk
Bachelor
arrow_forward_ios
Språk og litteratur
Bachelor
arrow_forward_ios
Statsvitenskap
Bachelor
arrow_forward_ios
Synspedagogikk og synsrehabilitering
Master
arrow_forward_ios
Systems Engineering (Industrimaster)
Master
arrow_forward_ios
Tradisjonskunst
Master
arrow_forward_ios
Tradisjonskunst: tre-, metall- eller tekstilhandverk
Bachelor
arrow_forward_ios
Vernepleier
Bachelor
arrow_forward_ios
Visuell kommunikasjon
Bachelor
arrow_forward_ios
Visuelle kunstfag og design
Bachelor
arrow_forward_ios
Økologi og miljøforvaltning
Master
arrow_forward_ios
Økonomi og ledelse
Master
arrow_forward_ios
Økonomi og ledelse
Bachelor
arrow_forward_ios
Økonomi og ledelse – siviløkonom 2-årig
Master
arrow_forward_ios

Beliggenhet

Egenvalgt

Praksis etter endt grad

Praksis etter endt grad tilbys alle USN studenter. Benytt deg av muligheten til å jobbe i et EU land når du er ferdig med bachelor- eller masterstudiet ditt. Du vil få støtte for praksis i 3 - 12 måneder!