Utveksling for intensivsykepleie

Når kan jeg dra

Søknadsfrist

Hva er viktig for deg?

Programmet har ikke luker som gir mulighet for utveksling over 3 måneder eller mer. Din programkoordinator er rett person til å vurdere slike luker, men kan også ha informasjon om avtaler de har for kortere mobilitetsopphold i utlandet. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Alle studenter som tar et gradsprogram ved USN skal ha mulighet til minimum tre måneders utveksling som en del av studieprogrammet. 

Ved denne mastergraden er det ikke ferdig utarbeidet utvekslingspakker. Ta kontakt med programkoordinatoren din for faglige spørsmål om utvekslingsmuligheter.  

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Vestfold
Fakultetskontakt