Sommerskoler

Sommerskolestudenter ved Campus Ringerike. Foto.

Sommerskole gir deg en smak av hvordan det er å være student i en internasjonal studentgruppe, nye erfaringer og mange nye venner – på tvers av fagretninger, landegrenser og språkbarrierer.

Gjennom sommerskole kan du få internasjonal erfaring i løpet av studietiden. Det er også en fin mulighet til å reise ut for deg som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å reise på et ordinært utvekslingsopphold.

Vi har sendt studenter på sommerskole i USA, Bosnia og Romania så langt, og samarbeider i tillegg med Texas Tech University om et eget sommerskoleopplegg for norske, europeiske og amerikanske studenter på campus Ringerike.

En sommerskole er et intensivkurs som undervises i samarbeid med egne fagansatte og samarbeidsuniversiteter i utlandet.

Våre sommerskoler

Sommerskolekurs kan inngå i graden din dersom du får en forhåndsgodkjenning av fagansvarlig på fakultetet ditt.

Finansiering

Det er ingen kursavgift knyttet til sommerskolene som USN arrangerer, men du må regne med å betale utgifter knyttet til reise og opphold. Du får ikke ekstra finansiering fra Lånekassen for å reise på sommerskole.