Sommerskoler

Sommerskolestudenter ved Campus Ringerike. Foto.

Sommerskole er en flott mulighet til å få internasjonal erfaring i løpet av studietiden, og en fin mulighet til å reise ut for deg som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å reise ut på et ordinært utvekslingsopphold!

Vi har sendt studenter på sommerskole i USA, Bosnia og Romania så langt, og samarbeider i tillegg med Texas Tech University om et eget sommerskoleopplegg for norske, europeiske og amerikanske studenter på campus Ringerike.

En sommerskole er et intensivkurs som undervises i samarbeid med egne fagansatte og samarbeidsuniversiteter i utlandet.

USNs sommerskoler arrangeres i tidsrommet slutten av mai - slutten av juni. 

  • Sommerskole i International management og International Marketing i samarbeid med Texas Tech University, Campus Ringerike. Relevant for studenter innen økonomi/ledelse, jus/ledelse, IT, og ingeniørfag. 
  • Våre partnere kan tilby egne sommerskoler på sine campus. Kontakt Seksjon for Internasjonalisering dersom du er interessert i mer informasjon om dette. Sommerskoler ved USNs partnere har normalt en deltakeravgift og arrangeres ofte i tidsrommet juni-august.

Sommerskolekurs kan inngå i graden din dersom du får en forhåndsgodkjenning av fagansvarlig på fakultetet ditt.

Finansiering

Det er ingen ekstra kursavgift knyttet til sommerskolene som USN arrangerer. Det du må regne med i ekstra utgifter er knyttet til reise og opphold. Du får ikke ekstra finansiering fra Lånekassen for å reise på sommerskole.

Sommerskole gir deg en smak av hvordan det er å være student i en internasjonal studentgruppe, nye erfaringer og mange nye venner - på tvers av fagretninger, landegrenser og språkbarrierer!