Miljøfyrtårn og klimagassrekneskap

Universitetet i Søraust-Noreg har oppnådd den anerkjende miljøfyrtårnsertifiseringa for seks campusar.

Klimagassrekneskap

Scope i henhold til GHG-protokollen.

USNs klimafotavtrykk for 2023 er i henhold til GHG-protokollen og kartlagt ved bruk av Klimakost fra Asplan Viak. Klimagassregnskapet gir en oversikt over de direkte og indirekte utslippene relatert til USNs virksomhet. Vi har supplert med utvikling av fysiske nøkkelindikatorer for perioden 2019-2023.

Rapporten beskriver USNs klima- og miljøarbeid, metode for klimagassregnskap, resultater, nøkkelindikatorer og forslag til tiltak.

Rapport

Miljøfyrtårn

Campusane våre i Bø, Kongsberg, Notodden, Ringerike, Porsgrunn og Vestfold er sertifiserte som miljøfyrtårn, medan campusane våre i Drammen og Rauland er i gang med sertifisering. Vi er sertifisert etter hovedkontormodellen, med campus Porsgrunn som hovedkontor.

Status for sertifiseringa

  • campus Bø: sertifisert 2010, resertifisert 2014, 2018 og 2021, ny resertifisering pågår i 2024.
  • campus Porsgrunn: sertifisert 2014, resertifisert 2018 og 2021, ny resertifisering pågår i 2024.
  • campus Notodden: sertifisert 2015, resertifisert 2019 og 2022.
  • campus Kongsberg: sertifisert 2019, resertifisert 2022.
  • campus Vestfold: sertifisert 2021, resertifisering pågår i 2024.
  • campus Ringerike: sertifisert 2022.
  • campus Drammen: sertifisering pågår i 2024.
  • campus Rauland: sertifisering pågår i 2024.

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU-kommisjonen, og har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Kontakt

Vi ønsker dine innspill og tilbakemeldinger til vårt klima- og miljøarbeid, eller du treng sertifikatar og anerkjennelsesdokument på engelsk:

keyboard_backspace mb-usn-miljofyrtaarn@usn.no

Dokument

Miljøfyrtårn – Årsrapport per campus
Miljøfyrtårn – Sertifikater


Sertifisert miljøfyrtårn. Logo.