Utveksling for klinisk helsearbeid

Når kan jeg dra
Heltidsstudenter: Se informasjon om din studieretning nedenfor.
Deltidsstudenter: Se informasjon om din studieretning nedenfor.

Søknadsfrist
Hovedfrist: 1. feb
Hovedfrist: 15. sept

Hva er viktig for deg?

Praktisk informasjon om utveksling

På utveksling vil du ta valgemner ved en av våre partnere. Din programkoordinator og studieretningsansvarlig har ansvaret for faglig tilrettelegging for utveksling, og tidlig kontakt med disse er viktig i prosessen.

 • Geriatrisk helsearbeid (MGER):
  Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 5.semester, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3.semester. 
   

 • Stråling i diagnostikk og behandling (MRAD): 
  Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 5.semester. Du kan da ta 15-30 studiepoeng ved en internasjonal institusjon. Studieretningsansvarlig forhåndsgodkjenner fagene. Valgfaget MKHF1020 Fordypning i klinisk helsearbeid er også tilrettelagt for hospitering i utlandet. Tilsammen må studenter være ute minst 3 måneder. 
   

 • Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester (MDIG):
  Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 5.semester, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3.semester. Du kan da ta 15-30 studiepoeng hos en av våre partnere.
   

 • Sammensatte helsetilstander (MSAM):
  Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3,. 4 eller 5.semester, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 2. eller 3. semester. Du kan da ta 15-30 studiepoeng hos en av våre partnere, og det er dermed mulighet for deltidsstudenter å gjennomføre masterstudiet raskere enn stipulert. 
    

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av avtaleporteføljen med partnere i Europa og Nord-Amerika. 

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Drammen
Fakultetskontakt