Utveksling for elektroingeniør

Når kan jeg dra
Heltidsstudenter: 5. semester

Søknadsfrist
Hovedfrist: 1. feb

Hva er viktig for deg?

Praktisk informasjon om utveksling

Bachelor i elektroingeniør har tre forskjellige spesialiseringer og er delvis tilrettelagt for utveksling i 5. semester. Nedenfor ser man de forskjellige spesialiseringene og hvilke emne(r) som er obligatorisk på ditt utvekslingssemester. Når et emne er obligatorisk vil det si at du må finne emne(r) ved partnerinstitusjonen som ligner på de(t) obligatoriske emne(ne) du skulle hatt hjemme.

 

Elkraftteknikk

Obligatorisk emne: Electrical Machines (10 sp)

 

Informatikk og automatisering

Obligatoriske emner:

IoT and cloud-based data communication (5sp)

Industrial Control Systems (5 sp)

 

Elektro-automasjon og robotikk

Ingen obligatoriske emner.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av elektroingeniør i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studenthistorier

"Er ekstremt lett å bli kjent med folk når man bor på campus fordi det arrangeres så mange arrangementer i "the residence community" som man bor i!"

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Vestfold
Campus Porsgrunn
Campus Kongsberg
Fakultetskontakt